– El cost de la vida, molt superior a la mitjana, redueix el poder adquisitiu dels treballadors.

salarisSegons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la retribució mitjana dels treballadors de les Illes Balears es situa en 21.030 euros anuals, inferior a la mitjana estatal, que és de 22.605. Aquestes dades reflecteixen clarament que el major dinamisme de l’economia i la recuperació o augments dels guanys de diversos sectors empresarials, no repercuteix en una millora de les condicions de vida de la majoria de la població, i que els treballadors no obtenen cap benefici econòmic, a més de la pèrdua de drets que han patit amb la legislació laboral restrictiva que s’ha implantat amb l’excusa de la crisi.

La diferència entre els salaris de Balears amb els d’aquelles comunitats que es troben en els primers llocs, és encara molt més elevada. Les diferències amb la Comunitat de Madrid (27.171 euros) o amb el País Basc (26.842) són extraordinàries.

És cert que hi ha comunitats en les quals els salaris encara són més baixos, però a totes elles el cost de la vida és molt inferior al de les Illes. En canvi, aquelles comunitats a les quals el cost de la vida és molt elevat, tenen uns salaris mitjans molt superiors. En conseqüència el poder adquisitiu dels treballadors de les Illes Balears, es situen a la coa de tot l’Estat.

Aquestes xifres són una demostració més de les injustícies i de les desigualtats socials, que són cada vegada més evidents. A les Illes conviu l’ostentació més obscena de la riquesa i el luxe amb un índex d’atur inacceptable, amb percentatges molt elevats de persones en risc d’exclusió social i amb la pobresa laboral. El nostre sistema econòmic basat en l’explotació abusiva del territori, en el creixement continuat i amb la saturació d’espais i infraestructures dóna grans guanys a una minoria privilegiada, però és incapaç de proporcionar una vida digna a la majoria de la població i és insostenible a llarg termini.

Share This