– A pesar d’això, el nombre d’aturats és molt elevat i les prestacions es redueixen de manera continuada.

soibEl nombre de persones sense feina registrades al Servei d’Ocupació de les Balears s’ha reduït en 7.716 (un 12,42%) el mes de juliol en relació al mateix mes de l’any passat. El descens en relació al mes anterior és 1.101, un 1,98% i el nombre total de persones inscrites queda en 55.407.

Aparentment, aquestes dades reflecteixen una millora clara de la situació laboral i una generació important de llocs de feina, però convé matisar-ho. En primer lloc sorprèn l’extraordinària diferència entre aquestes xifres i les dades de l’Enquesta de Població Activa, que fixava en 103.500 les persones que cercaven feina sense trobar-ne al final del segon semestre. Quasi 47.000 més!

Això ens demostra que les llistes de l’atur registrat no es redueixen només (que també) per haver trobat una feina, sinó que molts desocupats no veuen cap benefici en inscriure’s a les llistes del Servei d’Ocupació, ja que ni serveix per aconseguir una ocupació ni per a obtenir prestacions econòmiques, que es redueixen o desapareixen de manera continuada, fins al punt que ja són clarament majoritaris (si comptam els inscrits i els no inscrits) els aturats que no cobren cap prestació. Una altra dada significativa és la de les inscripcions a la seguretat social que, tot i que també augmenten ho fan d’una manera inferior a la “reducció” de l’atur, cosa que demostra que la reducció del nombre d’inscrit no sempre respon a la creació de llocs de feina. Per altra part, com a conseqüència directa del tipus de contractació i dels salaris, les cotitzacions a la seguretat social són molt inferiors a les que correspondrien si tots els contractes fossin a temps complet.

Els llocs de feina que es creen són d’una qualitat pèssima, temporals en la immensa majoria i en molts casos fraudulents a temps parcials. A més, com a conseqüència de la crisi, de les polítiques laborals i del nivell d’atur, els salaris estan depreciats i les condicions de feina i els drets laborals degradats.

L’augment d’aquesta ocupació de mala qualitat i la reducció enganyosa del nombre d’aturats, és l’excusa que utilitza el govern del PP per a continuar reduint la despesa destinada a cobrir les situacions d’atur, que patirà una disminució del 21,7% en el pressupost de 2016.

En conjunt, la situació laboral no es pot considerar satisfactòria i la reducció de l’atur es produeix, bàsicament, en contractes precaris i malt pagats, que no permeten sortir de la pobresa als treballadors que accedeixen a ells. Com a conseqüència directa d’aquest fet, les diferències socials s’agreugen i els beneficis de l’activitat econòmica es queden en molt poques mans.

Share This