– Si no s’acredita la necessitat d’aquests càrrecs, les funcions institucionals que ha de desenvolupar i si no s’acredita un currículum adient, s’han d’anul·lar les contractacions

Consell de mallorcaEls grups polítics institucionals han de poder fer la seva tasca representativa, sigui al govern o sigui a l’oposició, amb mitjans suficients, però sembla exagerat que una institució com és el Consell de Mallorca necessiti un total de 26 assessors dels grups, repartits entre els membres de la majoria i els de l’oposició.

El fet que alguns d’aquests “assessors” ni tan sols facin la seva feina a les dependències del Consell sinó a la seu dels seus respectius partits, sembla indicar que s’utilitza aquesta figura per aconseguir “alliberats” polítics que faran feina pel seu partit que res tenen a veure amb la tasca institucional.

Sens dubte, estam molt lluny de l’època en què el Consell era una mena d’agència de col·locació d’UM, però un nombre tan elevat no pinta molt bé, en una època de crisi i després d’una campanya electoral en la qual es defensava l’austeritat i la transparència en la contractació de càrrecs de confiança.

És especialment significatiu que el partit que més s’havia significat en la denúncia de l’abús de la figura dels assessors hagi canviat de manera tan ràpida i hagi “acceptat” 7 d’aquests assessors, seguin la línia inaugurada en el Consell d’Eivissa, que ja va provocar crítiques molt dures a aquesta manca de coherència.

A més, el Consell només ha fet públic el nom d’aquests assessors, però no ha explicat les seves funcions, ni ha fet públic el seu currículum, cosa que sí que ha fet el Govern.

EU considera que aquest obscurantisme, impropi d’aquesta època, no és acceptable i que el Consell ha de fer públiques les funcions que s’encomanen a aquests assessors, el seu lloc de treball i el currículum que aporten per accedir a uns llocs de treball privilegiats en relació als que tenen la majoria dels treballadors. En el cas de què no es pugui justificar que fan tasques al servei de la institució, o que aquestes són innecessàries, s’han d’anul·lar les contractacions.

Share This