– En tres anys s’ha doblat el nombre de demandants.

– Amb les dificultats que pateixen moltes famílies, els centres no han de demanar material superflu.

A lescolaLa “sortida” de la crisi econòmica, amb salaris de misèria per a moltes de les persones que aconsegueixen trobar un lloc de feina, fa que cada vegada siguin més les que necessiten judes per a material escolar, ja que els seus ingressos no donen per a cobrir les despeses bàsiques. En només tres anys, s’ha doblat en nombre de famílies que sol·liciten aquestes ajudes que, a Palma ja afecta 600 al·lots en edat escolar. Molt probablement, el nombre de famílies que no arriben amb els seus ingressos a cobrir les despeses d’escolarització és superior i es cobreixen amb el suport de les famílies o renunciant a fer altres molt necessàries.

L’import de les despeses que han d’afrontar les famílies davant cada inici de curs posa en evidència que la gratuïtat de l’ensenyament obligatori no és més que una declaració retòrica que no es correspon a la realitat. EU creu que s’han de donar passes per avançar cap a una gratuïtat real i que, mentre que això no sigui possible, s’han d’adoptar totes les mesures necessàries per alleujar la càrrega que suposa l’escolarització dels seus fills per a les famílies més modestes.

Per aquest motiu, EU reclama un augment de les ajudes per material escolar i una tramitació més àgil per part de les administracions, així com el suport als projectes d’intercanvi de llibres de text. Tot això amb col·laboració amb les associacions de pares i mares, que són qui coneix millor la problemàtica de les famílies que tenen dificultats per a escolaritzar els seus fills.

Al mateix temps, EU reclama dels centres escolars que siguin sensibles davant les dificultats d’una part dels estudiants i de les seves famílies i no demanin que hagin d’aportar més que el material escolar estrictament necessari, evitant que s’hagin de fer despeses supèrflues o innecessàries, que contribueixin a augmentar les despeses de les famílies. L’educació pública i obligatòria ha d’estar a l’abast de tots els infants en edat d’escolarització, sigui quin sigui el nivell de renda de les seves famílies.

Share This