– S’han de determinar les causes de la negligència criminal i sancionar de manera exemplar els seus responsables.

Dos treballadors moriren ahir a s’Arenal de Palma quan es va desplomar el forjat que estaven desencofrant a les obres de construcció d’un hotel. EU lamenta profundament aquestes morts i les ferides que patiren altres treballadors. Alhora que manifestam el nostre condol a les famílies i als companys dels treballadors víctimes de l’accident, volem mostrar la nostra exigència de què la investigació sobre aquest fet sigui ràpida i exhaustiva, de tal manera que es puguin determinar en el menor temps possible les causes que provocaren que el forjat es desplomàs sobre els treballadors, sancionant amb la màxima duresa els seus responsables.

1442880884903

Fa pocs dies coneixíem les estadístiques que situaven les Illes Balears en el primer lloc de totes les Comunitats en relació als accidents laborals i la incidència de la sinistralitat laboral anava en augment. En aquell moment, es parlava bàsicament d’accidents lleus, però ara ens trobam davant d’un que és gravíssim i irreversible per la pèrdua de la vida de dos treballadors. EU considerava que la precarietat laboral, les jornades excessives  i la manca de mesures de seguretat eren les responsables màximes d’una sinistralitat laboral inacceptable i encoratjàvem el conseller de treball a desenvolupar de manera urgent el Pla Contra la Sinistralitat que havia anunciat.

Avui, aquest pla és encara més urgent, però ens trobam davant un cas –resulta poc apropiat denominar-ho accident a la vista de com es produïren els fets- que té unes característiques especials. No ens trobam davant una negligència dels treballadors o dels encarregats de les obres o d’alguna circumstància imprevisibles, sinó d’una irresponsabilitat extrema que podem considerar de caràcter criminal: els forjats no es desplomen si s’han construït correctament i el desencofrat és una operació que no ha de suposar risc pels treballadors que l’executen.

Segons les primeres informacions, sembla que el desencofrat –segurament, per les presses de la constructora- es va fer molt abans del que correspon i estava lluny d’haver adquirit la duresa necessària que asseguràs la seva estabilitat. Si es demostra que les coses foren així, la responsabilitat dels que donaren l’ordre, seria immensa.

Des de la Conselleria es va informar que eren diverses les empreses que treballaven a l’obra, subcontractades per l’empresa principal. Aquesta és una manera de treballar que sol reduir costos però que augmenta la inseguretat i dilueix les responsabilitats. En molts casos, no es controla la legalitat i la responsabilitat de les empreses subcontractades, a les que només s’exigeix que fessin la feina amb la màxima rapidesa. Aquesta possibilitat també s’ha d’esbrinar en la investigació.

EU exigeix que situacions com aquesta que donen peu a accidents mortals perfectament evitables no es tornin a produir mai més, que les sancions siguin exemplars i que l’Administració vigili que les normes de seguretat es compleixin a totes les obres i atots els centres de treball.

Share This