ajuda menjadorsSegons ha denunciat la FAPA, 684 famílies, que suposen un 35% del total de les que havien sol·licitat l’ajuda i que la Conselleria havia acreditat el compliment de tots els requisits, s’han quedat sense ajudes de menjador escolar perquè s’ha esgotat la partida pressupostària destinada a aquesta funció.

El sistema d’adjudicació d’ajudes per menjador aplicat pel Govern del PP i que encara resta en vigor és demencial ple retard de la seva convocatòria i pel retard en el pagament. És un sistema que obliga a les famílies a avançar molts mesos les despeses amb l’esperança que al final podran recuperar-la, però moltes famílies no es troben amb disposició de fer aquest avançament i els seus fills no poden gaudir dels menjadors escolars encara que reuneixin tots els requisits per ase mereixedors de l’ajuda. El súmmum d’aquest despropòsit és que hi hagi una partida pressupostària tancada i absolutament insuficient, que quan s’acaba deixa fora a una part important dels demandants, que tenen el mateix dret que aquelles famílies a les quals els ha arribat, és una espècie de loteria que es fa amb les necessitats vitals de les persones.

El Govern actual ja ha anunciat que canviarà el sistema i avançarà el termini de convocatòria, és una bona mesura però és del tot insuficient. Està bé avançar la convocatòria i el pagament de les ajudes (les que ara s’adjudiquen o es deneguen corresponen al tercer trimestre del curs passat) però s’ha de fer molt més, s’ha d’assegurar que totes les famílies amb dificultats econòmiques puguin accedir a aquestes ajudes d’una manera àgil. No podem jugar amb l’alimentació i la salut dels infants per la manca de recursos dels seus pares.

EU exigeix que de manera immediata es cerquin solucions i s’habilitin partides per a fer front al pagament de les ajudes a totes les famílies que les sol·licitaren en forma i acreditaren que complien els requisits que s’exigien. No fer-ho així suposaria un frau de llei, una discriminació i un desastre de la política social d’aquest govern, que deixaria desemparats als més necessitats.

Per a EU, l’excusa de l’esgotament de la partida no és vàlida. Si es poden bloquejar 50 milions Una mesura habitual en tècnica pressupostària) per a fer front a despeses imprescindibles que no tenien partida assignada, també s’ha de trobar la manera de corregir una situació injusta amb un cost infinitament menor.

Està en joc l’economia de les famílies més modestes i la possibilitat que els seus fills puguin accedir als menjadors escolars, però també està en joc la credibilitat d’un govern que ha estat elegit per a corregir situacions com aquesta. Si realment, com afirma la Presidenta, les necessitats de les persones són la seva prioritat, té la possibilitat de demostrar-ho resolent aquest problema.

Share This