– S’ha d’assegurar una partida suficient i un sistema que garanteixi la gratuïtat a tots els infants sense recursos.

LBeques menjadora presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciat al Parlament que el Govern ha habilitat una partida pressupostària per pagar les beques de menjador  a totes aquelles famílies que tot i complir els requisits, havien quedat excloses una vegada esgotada la partida pressupostària dedicada a aquestes beques. D’aquesta manera, unes 700 famílies podran accedir a unes ajudes a les quals tenien dret reconegut però que se’ls havia denegat.

En aquest cas, Francina Armengol ha estat àgil i ha respost a una demanda molt justificada que s’havia plantejat des de la FAPA –fent-se ressò de les necessitats d’aquestes famílies i a la qual li havia donat suport EU, entre altres organitzacions. En qualsevol cas, estam parlant d’unes ajudes que corresponen al segon trimestre del curs passat i encara estan pendents les que corresponen al tercer trimestre, quan ja ens trobam en un nou curs. Sobre això, Armengol també ha assegurat que s’agilitzaria el seu pagament.

Totes aquestes mesures són positives i va en la línia del que hem reclamat des d’EU, però pensam que s’ha d’anar més enllà: s’ha d’assegurar que tots els infants de famílies sense recursos puguin accedir als menjadors escolars, i això només es garantirà si les famílies no han d’avançar el pagament i esperar el seu retorn al cap d’uns mesos. Tal com es fa actualment, es dóna la paradoxa que les famílies amb major precarietat econòmica són les que es queden excloses per no poder fer front a la despesa inicial.

Francina Armengol també ha anunciat que la Conselleria d’Hisenda ja està treballant per modificar la normativa en aquest sentit. Per a EU, aquesta hauria de ser una actuació prioritària, el manteniment de la situació actual no és acceptable, ja que és un pegat que no serveix per atendre de manera àgil les necessitats de les persones amb menys recursos.

Share This