– Aquestes dades demostren que la temporalitat i precarietat laboral continua en augment.

cuesSegons les dades oficials, al final del mes de setembre hi havia 2.094 treballadors més inscrits al registre d’aturats que al final del mes anterior. Ens trobam davant els efectes de la temporalitat extrema del mercat laboral de les Illes, que expulsa de la seva ocupació als treballadors tan prompte com es va reduint l’activitat de temporada, encara que falti un mes per donar per acabada l’actual temporada turística.

És cert que en termes interanuals, s’ha produït una reducció de nombre de treballadors inscrits, però encara ens trobam en la insuportable xifra de 56.531 sense feina, inscrits amb demanada d’ocupació al servei estatal. Aquesta xifra, tot i el seu dramatisme, no és més que una part de la realitat de l’atur, ja que no registra aquelles persones sense feina i sense prestacions que no tenen cap motivació per apuntar-se al SOIB, ja que no els suposa cap avantatge. Les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre, que es coneixeran els pròxims dies, ens donaran una idea molt més ajustada de la realitat laboral i de l’ocupació.

Una mostra de l’extraordinària temporalitat de l’ocupació, la trobam en el fet que l’augment mensual del nombre d’aturats inscrits a les Illes és quasi un 10% del total de l’Estat.

EU considera que aquestes dades són difícilment explicables i acceptables en un moment de reactivació econòmica (en alguns sectors) i davant d’una temporada històrica que ha permès augments molt substancials dels preus dels allotjaments –que són els més elevats de l’Estat- i de l’oferta complementària. Una temporada en la qual ha continuat augment l’oferta de gran luxe, que xoca d’una manera ofensiva amb les dificultats per arribar a final de mes per part de la majoria de la població.

A pesar d’aquesta bona situació econòmica de moltes empreses, l’augment de les contractacions és ínfim i es produeix només quan ja no hi ha la possibilitat d’esprémer més les plantilles sotmeses, en molts casos, a jornades i ritmes de treball abusius. Així mateix, les noves contractacions són extraordinàriament precàries i mal pagades.

Tot això configura una societat molt desestructurada en la qual les desigualtats socials no deixen d’augmentar. Aquestes desigualtats es produeixen per l’atur i per la manca de llocs de feina de qualitat però també per la gran reducció de les prestacions d’atur, que s’haurien de cobrir de manera suficient des dels Pressuposts de l’Estat però que cada vegada es fa menys des que governa el PP. Aquesta manca de protecció de les situacions d’atur obliga a les institucions autonòmiques, insulars o locals, així com a les organitzacions solidàries, a habilitar fons i a multiplicar la seva activitat per a donar cobertura a les necessitats més bàsiques.

Per a EU, al mateix temps que es millora la protecció social, és imprescindible un canvi de model productiu que asseguri la generació de llocs de feina de qualitat, així com la persecució del frau i l’explotació laboral.

Share This