– S’ha d’assegurar el laïcisme de totes les institucions, que no han de participar en funció dels seus càrrecs en cerimònies religioses.

– Es veu que la gran quantitat de càrrecs polítics del Consell tenen poca feina i es poden permetre fer “excursions”.

Ensenyat a LlucTal com es publica, en una nota plena de faltes d’ortografia, a la pàgina oficial del Consell de Mallorca, amb les fotografies dels membres de l’equip de govern del Consell assistint com autoritats a una missa, una nombrosíssima delegació de l’equip de govern del Consell de Mallorca, varen anar d’excursió al santuari de Lluc, escoltaren les peticions del prior i oïren missa amenitzada pels Blavets.

La comitiva oficial estava encapçalada pel president del Consell, el vicepresident primer, tres consellers/eres, tres directors/ores insulars, una secretària tècnica i la cap de gabinet. En total, 10 càrrecs públics amb sous que surten dels ciutadans de Mallorca. És de suposar –però no ho diu la nota de premsa- que també hi hauria cotxes oficials, xofers i responsables de premsa.

Aquesta notícia ens provoca les següents reaccions:

Sembla completament desmesurat l’organigrama de càrrecs públics del Consell de Mallorca –un Consell que té menys competències que el de Formentera- com ho demostra el fet que puguin desplaçar una representació tan nombrosa i de tan alt nivell a escoltar unes peticions que s’haurien pogut conèixer perfectament sense tanta parafernàlia.

El fet d’assistir com a càrrecs públics amb seients reservats en un acte institucional a una cerimònia religiosa, xoca amb l’aconfessionalitat de l’Estat i el laïcisme que hauria de practicar el Consell de Mallorca. De fet ens retrotreu a l’època del nacional-catolicisme, encara que en aquest cas, no sigui nacionalisme espanyol.

Es veu que els càrrecs públics no tenen molta feina ordinària i es permeten abandonar els seus despatxos i llocs de feina per a fer “excursions” del tot innecessàries.

Per tot això, EU reclama de l’equip de govern del Consell de Mallorca que se centri a resoldre els problemes dels mallorquins dins l’àmbit de les seves competències, amb el màxim rigor i d’una manera austera, que adapti l’administració a les necessitats reals i que es deixi d’actes propagandístics i d’actuacions únicament protocol·làries. 

Share This