– Les grans cadenes haurien d’assumir que ja no són ells sino els ciutadans qui dicta les polítiques que s’han de desenvolupar.

FEHMLa Federació Hotelera de Mallorca torna a atacar i la seva presidenta, Inma de Benito, amenaça amb retirar inversions si el Parlament aprova la llei que permetrà cobrar l’ecotaxa als allotjaments turístics, anuncia que podran perdre entre 600 i 800 milions en inversions. Inma de Benito fa una versió apocalíptica de l’aplicació d’aquest impost turístic que, segons diu, ataca les empreses i els farà perdre més d’un 15% de la seva extraordinària rendibilitat. També es queixa de la manca de diàleg i de les suposades “imposicions” per part del Govern. De Benito es veu que enyora l’època del seu estimat Bauzá, en la qual les grans cadenes dictaven les lleis i la política turística, però aquest temps s’ha acabat i el Govern i el Parlament han de donar compliment als programes electorals dels partits de la majoria parlamentària com un deute que tenen caps els ciutadans sense acovardir-se davant les pressions i amenaces dels poders fàctics, encara que siguin tan poderosos com els hotelers.

La Federació Hotelera sap que l’ecotaxa és inevitable, perquè així ho ha decidit el poble de les Illes a les eleccions. També sap que la incidència sobre el total de la despesa turística no superaria l’1%, que és perfectament assumible i que no suposarà cap reducció important dels seus ingressos significativa. Tributs molt similars a l’ecotaxa ja s’apliquen a Catalunya i a la gran majoria de les principals destinacions europees, amb imports significativament superiors i aquest fet no ha suposat pèrdua de turistes i d’ingressos sinó que totes elles està creixent l’entrada de visitants.

La situació turística de les Illes és envejable. Ajudats per la situació d’inestabilitat de les destinacions competidores, hem tengut una temporada excepcional i es preveu que la pròxima sigui millor. Els guanys de les empreses d’allotjaments s’han disparat i els preus de les estades turístiques és el més alt de tot l’Estat i els preus no paren d’augmentar. En aquesta situació, les empreses hoteleres que han millorat més els ingressos són les que han fet obres de modernització, per la qual cosa és poc creïble l’amenaça de no fer més inversions com un xantatge al Govern: és molt poc probable que els hotelers renunciïn a inversions que milloraran la seva rendibilitat només com una tàctica política de pressió.

El negoci turístic exigeix sobredimensionar les infraestructures públiques per tal de donar servei al gran augment de la població que es produeix en temporada alta. Fins ara aquestes infraestructures eren sufragades exclusivament amb els imposts de tots els ciutadans de les Illes, a pesar que els seus beneficiaris principals fossin les empreses hoteleres i similars, amb l’ecotaxa s’aconseguirà que els nostres visitants també col·laborin a sufragar la despesa que genera l’activitat turística. Si això suposa una mínima pèrdua de guanys pel sector hoteler, estarà completament justificada.

EU insta la patronal hotelera a deixar de pressionar i amenaçar i a reconèixer que les institucions democràtiques han de treballar en favor de la majoria social, superant la dependència del dictat dels poders econòmics.

Share This