– Els diputats eivissencs tenen l’obligació moral i política de presentar esmenes als Pressuposts de la Comunitat en aquest sentit.

bandera vermellaFins ara, el nou conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, no ha aconseguit trencar del tot amb la dinàmica del seu predecessor, el nefast Biel Company. Si el segon feia afirmacions que no es sustentaven amb cap projecte concret i sense dotació pressupostària, com va denunciar el mateix Vicenç Vidal, el segon no ha avançat prou i tampoc ha inclòs la partida específica corresponent en el projecte de Pressupost de la seua Conselleria pel 2016. Per altra banda, encara no ha trobat la fórmula jurídica per a declarar aquestes obres d’emergència i vincula la solució definitiva a la construcció de la nova depuradora, que ja porta un retard de molts anys.

Per a EU aquesta situació és inacceptable i exigeix una actitud més decidida per part de la Conselleria. En primer lloc, s’han de considerar d’emergència les obres de l’emissari i actuar en conseqüència, en segon lloc, s’ha d’habilitar una partida pressupostària específica per fer-les possibles. No ens podem permetre que la pròxima temporada (o al llarg de vàries temporades) continuïn els mateixos problemes, amb els efectes que tenen sobre el medi ambient, la salut de les persones, la imatge i l’activitat turística. Són imprescindibles actuacions potents que s’han de portar a terme amb la màxima urgència, no pot ser que es perdi aquesta legislatura, com es va perdre l’anterior, sense actuacions que evitin que es reprodueixin els vessaments d’aigües fecals.

Des d’EU som conscients de la complexitat de la situació i de què ens trobam davant un problema que ve de molt lluny i que afecta la depuradora i a l’emissari. Tant l’una com l’altre són insuficients, varen ser mal dissenyats i han donat problemes des del primer moment. És cert que és necessària la nova depuradora i que s’hauria de fer un nou emissari fora de la zona de Talamanca que servís també per a l’evacuació de la salmorra de la planta dessaladora, però si això comporta un període de diversos anys per a la tramitació i execució, les coses no poden seguir igual mentrestant, és imprescindible una actuació d’emergència.

EU exigeix la substitució de l’emissari actual amb la màxima urgència. Ja hem vist que no serveix de res posar pegats cada vegada que hi ha una mica de mala mar que fa l’emissari es trenqui i aboqui la porqueria a la platja, la substitució ha de ser completa i ha de tenir la qualitat suficient per assegurar que pot resistir fins que hi hagi una solució definitiva.

En aquest sentit, instam a tots els diputats eivissencs a introduir esmenes al projecte de Pressuposts de la Comunitat per tal d’assegurar que hi haurà fons suficients destinats específicament a escometre les obres imprescindibles de la manera més ràpida possible, assegurant que la temporada 2016 pugui ser tranquil·la, sense tenir ensurts cada pocs dies. És necessari que els representants del poble eivissenc faci arribar clarament la indignació de la ciutadania al Govern i als parlamentaris de les altres illes.

Share This