– La derogació del “règim especial” de Formentera, mancat de justificació, demostra que el PP va enganyar a consciència els ciutadans.

Ses SalinesLa reforma de la Llei de Costes aprovada pel PP aquesta legislatura tenia com a objectiu principal reduir el domini públic i la protecció de la costa, legalitzar obres declarades il·legals en sentències fermes i afavorir els interessos urbanístics i especulatius al litoral. Aprofitant l’avinentesa, amb gran oportunisme i demagògia, el PP va incloure una “solució” als afectats per la delimitació del domini públic de l’illa de Formentera. Una solució que, segons deien era perfectament constitucional i resoldria de manera definitiva el malestar generat a Formentera entre els propietaris de petites construccions que havien quedat incorporades a la zona marítimo-terrestre. El PP era perfectament conscient que no era possible aquesta mena de “règim especial” perquè vulnerava la igualtat consagrada en la Constitució i perquè ja tenien el precedent d’una norma que anava en el mateix sentit, que es va aprovar a l’època en qual Matas era president del Govern i que també va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional.

La hipocresia i la falsedat del PP no va tenir límits, ja que no feren el més mínim esforç per a justificar legalment el tractament especial que es donava a Formentera. Com diu el TC en la seua sentència per unanimitat, aquest tractament«carece de justificación objetiva y es irrazonable y, por ello, arbitraria, ya que no se aduce (ni siquiera en el preámbulo o exposición de motivos, como tampoco en los debates parlamentarios) razón alguna de la especial configuración geomorfológica de la isla ni es posible inferirla racionalmente del texto legal».

En realitat el PP, amb l’excusa d’afavorir els petits propietaris, en realitat el que va fer va ser una llei  a mida dels especuladors, amb l’objectiu de seguir reproduint el model depredador de la costa que els ha caracteritzat sempre. Això s’ha vist clarament amb el nou “deslinde” practicat segons aquesta normativa que acaba d’anul·lar el Constitucional.

EL PP sempre ha tractat de treure rèdit polític d’un enfrontament global i de la demanda d’anul·lació dels efectes de la llei de costes a Formentera. Aquesta posició irracional, amb promeses falses, a fet que no es recorreguessin de manera individual i argumentada els excessos i errors de la delimitació del domini públic, que hauria estat molt més lògic i raonable i que serà a partir d’ara l’única via que queda oberta per aquells propietaris que hagin vist conculcats els seus drets.

Al marge del tema de Formentera i de l’anul·lació de les disposicions aberrants que tractaven de legalitzar construccions declarades il·legals per sentències fermes, la sentència del Constitucional és una gran notícia per a les Pitiüses i per a la protecció del nostre territori: ses Salines d’Eivissa i Formentera tornaran a formar part del domini públic, ja que el tribunal no acceptaque se excluyan del mismo las zonas «que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto»

Share This