– Les denuncies de la Junta de Personal, són tan greus que exigeixen una investigació a fons, les sancions corresponents i el rescat de les concessions.

H. can missesUn brot de legionel·la, que no es va comunicar als delegats de prevenció, va deixar la cuina sense poder utilitzar aigua calenta, la bugaderia tancada per la presència de “microorganismes patògens”, manca d’higiene generalitzada, de manteniment i de maquinària i d’estris de cuina, menjars de tan mala qualitat que en alguns casos s’han hagut de retirar i personal insuficient, són alguns dels fets denunciats per la junta de personal de l’Hospital Can Misses. Alguns d’aquests fets són coneguts i reconeguts per la gerència de l’hospital.

Aquestes situacions no són una excepció sinó que es solen donar amb massa freqüència amb els serveis privatitzats. A la legislatura passada, el PP va optar de manera generalitzada per l’externalització de serveis, un eufemisme per amagar les privatitzacions en el servei públic de salut. L’excusa era la “reducció de costos” i la millor gestió que suposadament podien oferir les empreses privades però, en realitat, del que es tractava era d’oferir negoci a empreses amigues. Mai no s’ha demostrat que la gestió privada milloràs la gestió o estalviàs costos, més aviat ha passat el contrari en la majoria de casos, i si en algun cas s’han produït estalvis, ha estat com a conseqüència d’empitjorar la qualitat del servei, reduir les plantilles i empitjorar les condicions laborals dels treballadors.

Tot això fa que sigui necessari anar rescatant les concessions i recuperant la gestió pública dels serveis privatitzats. En el cas de l’Hospital Can Misses, això no és una tasca senzilla, ja que la privatització va lligada a la concessionària de la construcció i de l’explotació de determinats serveis, però aquest fet no ha d’impedir que s’obri una investigació exhaustiva, que es sancionin les irregularitats i les deficiències del servei i que s’iniciïn els tràmits per a recuperar les concessions d’aquells serveis que no tenguin la qualitat suficient garantida per part de les empreses que els presten. La salut dels pacients i dels treballadors de l’Hospital Can Misses és massa important per deixar-la en mans d’empreses privades irresponsables.

Share This