– Els partits que donen suport al Govern s’han de posar d’acord i acabar amb l’espectacle de baralles oportunistes.

trio ecotaxaEncara no ha començat la tramitació parlamentària de l’ecotaxa i les diferències entre els tres grups que donen suport al Govern amenacen la seva implantació o poden deixar que el PP sigui l’àrbitre de la situació. D’entre les causes d’haver arribat a aquesta situació, es troba la indefinició dels projectes que es poden sufragar amb els recursos de l’ecotaxa (la relació és massa extensa i tothom vol cullerada), la voluntat de contemporitzar amb els objectius del lobby hoteler, una certa actitud centralista per part del Govern i la deslleialtat i oportunisme de Podemos que, en comptes de negociar els projectes legislatius abans de la seva arribada al Parlament, ha optat per presentar esmenes per tal de fer-se notar i tractar d’aconseguir rèdits polítics, unes esmenes que fins i tot negocien amb el PP. Entenem que aquesta actitud és clarament irresponsable i debilita l’acció del Govern, situant-se de fet al costat dels enemics de l’ecotaxa.

Davant la polèmica generada, s’ha fet una relativa marxa endarrere i ara es proposa una comissió específica dels tres partits del pacte, al marge de la comissió de seguiment i de la comissió parlamentària que ha de debatre i votar les esmenes. Si serveix per reconduir la situació, ben vinguda sigui aquesta comissió, però no deixa de ser absurd aquest funcionament i el fet que s’enviïn projectes de llei al Parlament sense que estiguin acordats prèviament. EUIB exigeix més rigor i seriositat als partits del pacte.

Davant aquesta situació, que pot portar al bloqueig de l’ecotaxa, des d’EU volem fer les següents consideracions:

La mal anomenada ecotaxa (en realitat, és un impost) troba la seva justificació en la “petjada ecològica” que provoca l’arribada de milions de turistes i amb la necessitat de sobredimensionar les infraestructures públiques per poder atendre a la població flotant de la temporada. És evident que aquests efectes són més importants quan més augmenti l’arribada de turistes. Per aquest motiu, davant la polèmica sobre els percentatges de la recaptació que ha d’anar a cada illa, des d’EUIB creiem que la forma més objectiva de distribuir els ingressos de l’ecotaxa és que el seu import es quedi a l’illa on s’ha recaptat, insularitzant la recaptació. Per a la seva gestió, hauria de ser decisiva l’opinió dels respectius consells insulars. D’aquesta manera, no serien necessaris ni els percentatges –sempre molt discutibles- ni les disputes entre les illes.

També seria necessari que el Govern renunciàs al control sobre els recursos de l’ecotaxa. Els arguments del Govern per a reclamar per a ell aquest control, són molt febles i es justifiquen en que s’ha de reservar una part per a la solidaritat interterritorial i per a fer front a situacions excepcionals. Des d’EUIB entenem que aquesta posició del Govern perverteix els objectius de l’ecotaxa, que ha de tenir un caràcter finalista i atendre les necessitats que justifiquen la seva implantació. Les situacions excepcionals o la solidaritat interterritorial s’han d’afrontar des dels pressuposts ordinaris de la Comunitat.

És important que l’ecotaxa es destini a la seva autèntica finalitat i que es renunciï a finançar amb ella la promoció o la millora de zones turístiques. La conservació del territori, la gestió dels residus i dels recursos hídrics i el manteniment del sector agrari han de ser els seus objectius fonamentals, al mateix temps que ha de servir per a fomentar les energies renovables i el transport públic. Però no podem oblidar que l’actual sistema econòmic basat en el turisme intensiu, ha generat unes grans desigualtats socials i un repartiment molt injust dels beneficis que genera. Per EU, revertir aquesta situació i atendre les necessitats socials més peremptòries també ha de ser un objectiu prioritari.

Share This