– EU exigeix responsabilitat a tots els grups que donen suport al Govern.

aitor 1En la transcendental votació que s’ha viscut avui al Parlament balear, davant les esmenes a la totalitat presentades pel PP i per Ciudadanos, només l’abstenció del PI, ha impedit que prosperessin i que la llei fos retornada al  Govern. PP i Ciudadanos han sumat 22 vots a favor de l’esmena, mentre que els vots de PSOE MÉS i de la representant de Formentera n’han sumat 24 i, d’aquesta manera, ha quedat rebutjada l’esmena a la totalitat i l’ecotaxa continuarà amb la seua tramitació parlamentària. El més preocupant de la sessió ha estat l’abstenció dels diputats de Podemos, que han deixat el resultat de la votació en mans dels tres diputats del PI. Aquest partit, tot i ser de l’oposició i poc partidari de l’ecotaxa, ha permès amb la seua abstenció que el projecte de llei es pugui tramitar, cosa que no hauria passat si haguessin votat en contra, davant la “rentada de mans” de Podemos.

EU és clarament partidària de l’ecotaxa, un impost que consideram just i necessari i respon a una reivindicació històrica  de l’esquerra de les Illes, que forma part dels “Acords pel Canvia” que signaren els tres partits. Tot i que mantenim diferències en relació al seu contingut concret (voldríem la seua insularització, voldríem que no reverteixi en favor de les zones turístiques, sinó de medi ambient i voldríem també que tengués un contingut social) ens sembla imprescindible que s’apliqui com més aviat millor i que en cap cas, se la posi en perill.

Des d’EU entenem que Podemos, per motius electoralistes, està tensant massa la corda i posa en perill la cohesió i els objectius del govern progressista. El sentit de la votació d’avui és l’exemple més greu que hem vist fins ara d’aquesta actitud, però no és l’únic.

EU crida a la responsabilitat dels partits que donem suport al Govern, exigint que els debats entre ells es produeixin d’una manera normalitzada, pactant els projectes de llei abans d’enviar-los al Parlament i sense protagonitzar aquests espectacles lamentables.

Encara hi ha temps per reconduir el debat en el tràmit de les esmenes parcials, que és el lloc adient per a millorar el projecte i trobar punts d’equilibri entre tots els grups, però el que no és acceptable és que es posi en perill la mateixa existència de l’ecotaxa per l’obsessió oportunista de “marcar perfil”, diferenciant-se dels socis de govern amb gestos de cara a la galeria.

Share This