– Les mesures que es prenguin seran poc eficaces si es permet aquest frau sistemàtic.

edifici eivissaAccedir a un habitatge digne, més que un dret constitucional, ha esdevingut un impossible per a bona part de la població de les nostres illes, especialment pels joves, els treballadors i les capes socials més modestes. Segons el Coordinador d’EUEF, la pervivència d’una llei hipotecària molt injusta i l’especulació i els abusos, han generat aquestes dificultats tant per accedir a la propietat com per aconseguir un lloguer raonable.

Durant molt temps, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha lluitat en solitari contra els abusos de les entitats de crèdit, obtenint uns resultats estimables però sense aconseguir un canvi substancial de la normativa, com el que proposava la Iniciativa Legislativa Popular que va presentar al Congrés i que fou bloquejada pel PP. Darrerament també s’ha creat a Eivissa una plataforma per combatre els abusos en els lloguers.

Els nous governants estan demostrant que tenen una sensibilitat major i el Govern anuncia una llei de l’habitatge, al mateix temps que reobre l’oficina del Ibavi, amb la pomposa definició d’Oficina del Dret a l’Habitatge, que ha rebut nombroses consultes els primers dies de funcionament. Al mateix temps, el Consell d’Eivissa ha creat la Mesa de l’Habitatge, amb participació de diverses organitzacions socials. Totes aquestes iniciatives són molt positives però poden portar a una gran frustració si no s’aconsegueixen pressupost per actuar sobre el mercat i si no es modifiquen la llei hipotecària i la d’arrendaments urbans (LAU), ambdues de caràcter estatal.

Però, al mateix temps que es produeixen aquestes actuacions, falta energia i decisió per a combatre un frau molt greu, que té una incidència enorme sobre els preus abusius dels lloguers d’habitatges: es tracta de la “regularització” dels usos turístics dels pisos residencials en edificis plurifamiliars. Artur Parrón considera que aquesta utilització fraudulenta va en contra del consens històric de separació dels usos turístics dels residencials, deixa en paper banyat la reglamentació d’usos dels planejaments municipals, provoca moltes molèsties als residents i encareix els preu de pisos de lloguer, fent que sigui impossible trobar pisos de lloguer per tot l’any a preus mínimament raonables. Molts treballadors que havien trobat feina se n’han d’entornar per no trobar un pis de lloguer i altres han de compartir autèntics “pisos pastera” o rellogar una habitació a preus astronòmics. S’arriben a llogar matalassos a les terrasses o garatges o trasters sense cap condició d’habitabilitat.

Aquesta situació no es soluciona “regularitzant” aquests tipus d’oferta turística, com va anunciar el conseller de Turisme. Des del nostre punt de vista és una notícia negativa, ja que l’oferta turística en edificis residencials no s’ha de regular sinó combatre i tractar d’eradicar.

Però la cosa és encara més greu, ja que aquesta mateixa setmana el Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat (amb alguna matisació)  una moció del PP i una Proposició no de Llei del PI que van en el sentit d’instar el Govern a “regularitzar” i permetre la utilització com a oferta turística d’allotjament dels habitatges situats en edificis plurifamiliars. No s’entén com els mateixos partits que es diuen sensibilitzats amb el problema, en contra d’actuar contra les causes, volen legalitzar una activitat il·legal completament nociva.

Des del nostre punt de vista, el que s’ha de fer és exactament el contrari, combatent i sancionant la utilització fraudulenta dels pisos residencials. El Consell Insular, que té les competències d’inspecció turística, hauria d’actuar decididament contra aquest tipus d’oferta. Per la seua part, el Govern i els grups parlamentaris, haurien de renunciar a la “regularització”. L’excusa de què és una oferta existent, reclamada per una part dels nostres visitants, no és vàlida. Ja hi ha una oferta molt important d’habitatges i apartaments vacacionals per cobrir aquesta demanda, i no podem crear encara més saturació i més ocupació territorial quan té uns efectes tan perversos.

Share This