– EUIB ja ho demanava el mes de febrer de 2015.

platja de PalmaQuan sembla que entre els partits del Pacte es recondueix el debat i es recuperar la racionalitat, deixant de banda l’oportunisme electoralista, una nova veu intervé en el debat de les destinacions possibles de les quantitats que es recaptin amb l’anomenada ecotaxa una vegada que estigui en vigor. Es tracta del Tercer Sector Social de les Illes Balears, que reclama un percentatge de la recaptació per a combatre la gran desigualtat social que genera el model econòmic basat en el turisme. La temporalitat, pròpia d’aquest model, provoca uns salaris i unes pensions que estan per davall de la mitjana estatal, i la pressió turística provoca encariment dels habitatges i dels serveis bàsics. Els ingressos provocats pel turisme estan molt mal repartits i mentre una part important del sector empresarial obté uns guanys molt elevats, els treballadors del sector pateixen en molts casos la “pobresa laboral”.

EUIB ja plantejava aquestes propostes el febrer de 2015, quan encara faltaven mesos per a la celebració de les eleccions autonòmiques, però l’impost turístic ja es trobava en el debat polític i en els programes electorals, demanant que l’ecotaxa també fos una “socialtaxa”.

Per a EUIB, és evident que la finalitat de l’ecotaxa és corregir la “petjada ecològica” que provoca el turisme intensiu, amb tot el que té d’afecció sobre el territori i el medi ambient i en relació al sobredimensionament de les infraestructures públiques, que han de suportar la pressió que suposa  l’arribada massiva de turistes, però també s’ha de fer front a la “petjada social, tal com reclama el tercer sector. En canvi, creiem que no s’ha de destinar ni un sol euro a promocionar l’arribada de més turistes, ni a les reformes de les instal·lacions o zones hoteleres. Les Illes ja es troben completament saturades i no podem augmentar aquesta saturació. Per altra part, la indústria d’allotjament té capacitat econòmica suficient, degut als grans beneficis de les darreres temporades, per fer front en solitari als projectes de modernització i reforma.

Per últim, en relació al repartiment dels ingressos generats per l’ecotaxa, que està provocant gran controvèrsia, des d’EUIB creiem que la solució és senzilla: si es tracta de corregir els efectes de la pressió turística sobre els territoris, en funció de la seva intensitat, seria ben lògic que la recaptació es quedàs a cadascuna de les illes en les quals s’hagi produït, gestionant-se d’una manera descentralitzada, amb la participació decisiva dels respectius consells insulars. No creiem que sigui positiva la voluntat centralitzadora del Govern balear, que vol ser qui decideixi –encara que sigui escoltant altres institucions i sectors socials- els projectes que s’han de finançar amb l’ecotaxa.

Share This