– El projecte de la Generalitat Valenciana els pot servir d’exemple.

edificiEl Consell de Govern de la Generalitat Valenciana va presentar ahir l’avantprojecte de llei de Funció Social de l’Habitatge, que s’aprovarà formalment demà en la reunió del Consell, per tramitar-la de manera urgent davant les Corts Valencianes. És una llei que va en la línia de la que es va aprovar, promoguda per la conselleria d’IU, a la comunitat andalusa. Una llei que el govern central, del PP, va bloquejar portant-la al Tribunal Constitucional.

El Govern balear també ha anunciat la intenció d’elaborar una llei en el mateix sentit, però a hores d’ara no es té coneixement de què s’hagi avançat en la seua redacció. EU creu que el Govern balear s’ha de “posar les piles” i aprovar ràpidament l’avantprojecte per tal que es pugui tramitar en el Parlament i aprovar-se quan més aviat millor. El projecte valencià o la llei andalusa els poden servir d’exemple.

EUIB, valora positivament la reobertura de les oficines de l’Ibavi a les Pitiüses i a Menorca, ja que la seua eliminació per part del govern de Bauzá va implicar que de les ajudes per l’habitatge que gestiona aquest organisme, només una ínfima part arribàs a les illes menors. Però aquesta mesura és insuficient i s’ha d’avançar sense pèrdua de temps en la regulació legislativa del dret a l’habitatge i en la sanció de les conductes especulatives.

El projecte de llei valencià contempla, entre altres qüestions, l’elaboració d’un cens d’habitatges desocupats dels grans propietaris (els que tenen més de 10 habitatges) sancionant aquests comportaments. Les sancions poden ser importants (fins als 30.000 euros) amb l’obligació de destinar l’import recaptat a actuacions en matèria d’habitatge públic. També contempla l’expropiació temporal d’habitatges que es trobin en mans de les entitats financeres, o aturar els desnonaments, introduint un lloguer social per un període de fins als tres anys.

Així mateix, el projecte de llei valencià contempla una partida de 20 milions d’euros anuals per al desenvolupament i aplicació de la llei. Aquesta qüestió és d’una gran importància, ja que hi ha lleis que han fracassat en la seua aplicació per manca de finançament.

Per EUIB, totes aquestes mesures s’haurien d’aplicar també a les Illes Balears, a on la situació de desnonaments i de manca d’habitatges a preus raonables és dramàtica. S’ha d’actuar des de molt diversos fronts, com el social, les ajudes a la rehabilitació, al lloguer o a la compra. S’ha de frenar l’ús turístic fraudulent dels habitatges residencials, però també s’ha de legislar en favor de la funció social de l’habitatge. La llei balear de l’habitatge, hauria d’anar en la línia de “les 5 de la PAH”, que propugna una llei de l’Estat que contempli la dació en pagament, acabar amb els desnonaments del primer habitatge, crear un parc d’habitatges socials i garantia dels subministraments bàsics (aigua, llum i gas).

El Govern balear no pot perdre el temps i ha d’enviar al Parlament el seu projecte de llei sense més demores.

Share This