– La petició de l’ajuntament de Palma té tot el sentit, donada la seva aportació per l’Hospital de Son Espases.

– S’ha d’evitar la manca d’ús i la degradació d’aquesta gran infraestructura pública.

So DuretaLa decisió de Jaume Matas de renunciar a la reforma/ampliació de l’Hospital de Son Dureta, que ja tenia projecte aprovat, per a construir un nou hospital a Son Espases, no estava basada en cap raó tècnica o en motius sanitaris, sinó en la de generar un gran “pelotazo” urbanístic a la zona de Son Espases, tal com va comunicar a grans empresaris en un restaurant madrileny de luxe. Aquesta decisió, que el segon Pacte de Progrés no es va atrevir a revertir perquè es va trobar amb les obres començades, ha generat un gran impacte territorial, un sobrecost molt important i important moltes dificultats d’accés als usuaris. Tota aquesta operació s’emmarca amb la legislatura més negra de la corrupció balear.

Un problema afegit d’aquesta operació és la situació en la qual ha quedat l’antic hospital que, abandonat i sense ús, s’està degradant contínuament. Un altre problema és la titularitat dels terrenys de Son Dureta, que retornaren a l’Estat per la manca d’ús sanitari de l’edifici.

És una situació inacceptable, que no ens podem permetre amb la manca d’infraestructures públiques que patim. La Conselleria de Salut té l’obligació de destinar-lo a usos sociosanitaris, tal com va aprovar el Parlament de manera unànime, però hem de ser conscients que en època de restriccions pressupostàries, no serà fàcil que aquesta reconversió es pugui produir en un termini de temps raonable. Per aquest motiu, atesa la gran superfície útil dels edificis, no s’hauria de descartar la possibilitat d’altres usos públics que siguin compatibles amb l’ús principal, acordada amb altes institucions.

En aquest sentit, EU valora positivament la petició de l’ajuntament de Palma de la cessió d’una part de l’antic hospital per a serveis ciutadans municipals. És una petició raonable que, si és atesa, podria rehabilitar i donar utilitat a una part dels edificis en un període de temps no molt llarg, evitant que tota la càrrega pressupostària recaigui sobre la Conselleria de Salut. A més, l’ajuntament de Palma està perfectament legitimat per a reclamar una part de Son Dureta, ja que va aportar 7 milions d’euros per a la compra dels terrenys en els quals s’ha construït l’Hospital de Son Espases. Una compra a un preu exorbitant per uns terrenys que eren rústics que l’ajuntament del PP va pagar per indicació directa de Matas.

En qualsevol cas, EU reclama un gran acord interinstitucional per a la rehabilitació completa de Son Dureta, per a destinar-lo a usos socials públics. 

Share This