– A pesar de les declaracions triomfalistes sobre la recuperació econòmica de les Illes, el percentatge d’emigrants supera la mitjana estatal.

coa aeroportEl nombre de ciutadans de les Balears que decideix abandonar les Illes i cercar un futur millor a l’estranger, no ha parat de créixer des de l’inici de la crisi econòmica. Sorprenentment, l’augment de l’emigració balear és superior a la mitjana del conjunt de l’Estat. Una altra dada significativa és el de la nacionalitat dels emigrants. Contràriament al que es podria creure, la major part dels que emigren no són immigrants que retornen als seus països, sinó ciutadans de nacionalitat espanyola, que no troben feina, o no la troben d’acord amb la seva qualificació, que cerquen en països estrangers els llocs de feina que no troben aquí.

Segons les xifres de l’Institut Nacional d’Estadística, a 1 de gener de 2016, eren 8.442 els espanyols, procedents de les Balears que residien a l’estranger. Una xifra considerablement superior a la de l’any anterior, en una tendència que no para de crèixer  i que la suposada recuperació econòmica no ha aturat.

Tot això, ens demostra que l’actual model econòmic, a pesar dels grans beneficis que comporta pels sectors més privilegiats, no és capaç de generar llocs de feina suficients, i que els que es creen són de molt mala qualitat. La major part dels emigrants, són persones sobradament preparades, a les quals no s’ofereix cap oportunitat laboral d’acord amb aquesta preparació. Aquest fet, no només és un problema pels que han de sortir de la nostra Comunitat, si no que també és una pèrdua per a la nostra economia, que deixa d’aprofitar els seus coneixements i la seva capacitat.

Per aquest motiu, EUIB creu que no s’ha de continuar insistint en el creixement del model turístic, que ja es troba saturat i que genera uns impactes territorials i socials molt important, a més d’uns nivells salarials molt baixos i una gran temporalitat. S’hauria d’apostar per altres activitats més lligades a la innovació, a l’atenció social o a la cura del medi ambient, que generin ocupació estable d’una major qualitat i que puguin aprofitar el talent i els coneixements dels joves, que no es veurien obligats a emigrar.

Share This