– El vot conjunt de PP i Podemos ha impedit que pugui tenir finalitats socials.

Jarabo Francina BielEl Ple del Parlament va aprovar ahir de manera definitiva l’ecotaxa. Una vegada aprovada, ja es podrà aplicar aquesta temporada. Per a EUIB és una bona notícia, amb un matís important: només es reconeixen els efectes ambientals de l’explotació turística intensiva i no els efectes que també produeix en matèria social, com la temporalitat i les seves conseqüències directes en relació als salaris, les pensions o l’atur estructural fora de temporada. En canvi si que s’han mantengut objectius que no es justifiquen des d’un punt de vista ambiental i que responen a la voluntat d’intentar acontentar el sector hoteler, que continua essent un autèntic poder fàctic.

No hi ha hagut sorpreses al Parlament, i l’esmena que va introduir Podemos en Comissió, gràcies al vot favorable del PP, ha quedat definitivament aprovada, a pesar que hi havia la possibilitat que no fos així si Podemos hagués votat a favor del vot particular que havia presentat MÉs per Menorca.

Per a EUIB és una mala notícia la desavinença entre els partits del pacte, que s’hauria pogut evitar. Aquests partits haurien d’haver negociat millor el contingut del projecte de llei que es va enviar al Parlament i així ens haurien evitat l’espectacle de pressions, disputes i ultimàtums que hem vist les últimes setmanes. Una mica més de coherència i la renúncia a actituds oportunistes per marcar territori, hauria estat bé per aconseguir una ecotaxa que servís realment per a compensar el conjunt d’afeccions que el turisme produeix sobre el territori i la societat de les Illes.

EUIB reclama dels partits del pacte una major cohesió i la renúncia a imposicions o oportunisme. La ciutadania progressista que va votar aquests partits espera més capacitat de gestió i d’enteniment i menys espectacles. En qualsevol cas, és molt lamentable recórrer al suport del PP per aprovar propostes que no s’han aconseguit consensuar.

Share This