– En nombroses ocasions els autobusos van plens i no recullen passatge a les parades.

Bus PalmaEl transport públic és un dels sectors que va patir les retallades que es generalitzaren la passada legislatura. El motiu no va ser solament les dificultats econòmiques, sinó que el PP no creu en el transport públic com a alternativa de mobilitat i aposta pel manteniment del vehicle privat com opció quasi única. El nou Govern balear i els nous ajuntaments tenen una altra visió però, fins ara, no s’ha notat una millora substancial del servei.

El corredor de Llevant de l’EMT de Palma o la línia 19 de bus que porta a la Universitat pateixen un excés d’ocupació que fa que, en moltes ocasions, no recullin passatge a diverses parades, ja que van complets i no admeten més passatges. Aquesta situació també passa en alguns indrets de la línia que va del port de Palma a l’aeroport. No és l’únic cas en el qual les freqüències són insuficients: els usuaris de la línia de bus de Sóller s’han vist obligats a recollir signatures demanant un augment de les freqüències, ja que les actuals són del tot insuficient. Les barriades perifèriques de Palma també pateixen una insuficiència greu del servei. Per altra part, la línia 1 del metro, que va a la Universitat, té unes freqüències absolutament insuficients.

Aquesta situació provoca que en diverses ocasions els usuaris no puguin arribar d’hora al seu lloc de treball o d’estudi o hagin d’anar amb molta antelació a la parada del bus, per assegurar-se que tendran cabuda en algun dels bussos que cobreixen les línies.

Per a EU aquesta situació és inacceptable, ja que el transport públic és un servei essencial que s’ha de prestar amb garanties, no només perquè és l’únic mitjà de desplaçament accessible a aquelles persones que no disposen de vehicle privat, sinó perquè és un mitjà molt més ecològic, que ha de contribuir a rebaixar la saturació de les carreteres i carrers. Per aquest motiu, ens sembla intolerable que es gestioni únicament amb criteris de rendibilitat econòmica, quan el que s’ha de potenciar és la seva rendibilitat social i el servei a la població.

Eu reivindica la millora del transport públic, augmentant les freqüències de les línies saturades i donant servei al conjunt de la població que necessita aquest mitjà de transport. Si per aconseguir-ho és necessari augmentar el personal i els vehicles s’haurà de fer, ja que seria una inversió completament justificada per assegurar el servei. Per altra part, la millora dels resultats econòmics, no s’ha de cercar per la via de reduir costos, sinó per la d’augmentar el nombre d’usuaris, que es pot aconseguir millorant el servei.

Share This