– La manca del PORN generarà una situació transitòria difícil de gestionar.

es trencPer a EU, la necessitat de protegir la zona d’es Trenc i el Salobrar de Campos és evident. La manca d’una figura específica i la manca de gestió de les normes autonòmiques i europees que obligaven a aquesta protecció han permès una degradació molt important, posada de manifest en la presentació de l’avantprojecte de llei per la qual es declaren parc natural aquests indrets. La pressió humana excessiva, la realització d’activitats incompatibles amb un espai natural i la mala gestió han provocat una degradació i retrocés molt important del sistema dunar, entre altres efectes perniciosos pel medi ambient.

La llei 1/1991, d’Espais Naturals, que declarava ANEI aquesta zona, ja preveia la necessitat de dictar una norma específica de protecció. La posterior inclusió en la xarxa europea Natura 2000, també hauria d’haver suposat la seva gestió ambiental, però res d’això va passar. Ni tan sols va prosperar l’aprovació d’un Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) que s’havia començat a tramitar.

Per aquest motiu, EU valora positivament l’inici dels tràmits per a declarar per llei es trenc i el Salobrar de Campos Parca Natural, però ens preocupa la indefinició i la transitorietat de l’avantprojecte que va presentar el conseller Vicenç Vidal, que tampoc va aclarir els dubtes que plantejaren els periodistes. A EU li preocupa que es prevegin aparcaments per a 1.500 vehicles, que pot ser superior als que és compatible amb els objectius de protecció. També ens preocupa que no es defineixi quins serveis de temporada o quins fondejos es permetran en el futur i que aquesta temporada continuïn en vigor tots els usos privats del domini públic que s’han mantingut fins ara.

La regulació concreta d’aquests usos i autoritzacions vendran definides pel futur PORN, que el Govern es compromet a “tramitar” en el termini d’un any. Mentrestant, viurem una situació d’interinitat que generarà confusió i possibles conflictes. L’avantprojecte de llei tampoc preveu que es pugui habilitar cap partida en l’actual pressupost de la Comunitat, i s’hauran d’esperar els Pressuposts Generals de 2017 per veure quins recursos econòmics es destinaran a la gestió del Parc.

Per tot això, EU reclama celeritat a la Conselleria de Medi Ambient per a l’elaboració i aprovació del PORN, que hauria de ser molt restrictiu respecte de la possibilitat d’ocupació privada de l’espai públic, i l’adopció de les mesures executives de la seva competència, per tal d’evitar que aquesta situació d’interinitat permeti que es continuïn desenvolupant activitats incompatibles amb una protecció real.

Share This