– La reculada des de 2007, amb la mal anomenada crisi, ha suposat una involució democràtica de drets i llibertats que les dones estem sofrint amb més virulència.

Feminisme 1La involució per a nosaltres, consisteix en un discurs retrògrade en el qual hem d’assumir els estereotips, que creiem superats, com és tornar a l’espai privat de la família i la llar, per complir el paper de cuidadores, per a això han servit les retallades en els serveis públics que han de garantir les diferents institucions de l’estat: escoletes, atenció a la dependència, centres de dia, etc.


En matèria de violència de gènere, en el primer trimestre de l’any ja han estat assassinades 19 dones en l’Estat espanyol, 2 d’elles a Mallorca. L’última, i desitgem que sigui realment la darrera, una noia de 19 anys de Son Servera, sent aquesta una mort anunciada, ja que patia maltractaments per part de la seva parella quan era menor d’edat. Els pares la van denunciar acudint a tots els serveis de prevenció i actuació de la Comunitat. Només aconseguiren una ordre d’allunyament de 200 metres, que acabà quan va arribar a la majoria d’edat. Un any després va ser assassinada per la seva parella. Això posa en evidència el fracàs dels mitjans i procediments actuals.


En aquesta matèria demanem:

  • La revisió dels protocols de coordinació de totes les parts implicades, policia, fiscalia, jutges, psicòlegs, etc.
  • Adequació real a les necessitats de la demanda amb els serveis suficients, en matèria de cases d’acolliment, personal especialitzat i atenció les 24 hores del dia.
  • Formació específica en aquesta matèria a tots els implicats, i la dotació necessària en personal, cases d’acolliment i seguiment i control de dones vulnerables i amb més risc.

Des de l’Àrea de la Dona d’EUIB estem convençudes que l’educació és fonamental per canviar els fonaments patriarcals de desigualtat. Per la qual cosa demanem, fins a la derogació de la LOMCE, un acord de la comunitat educativa, la conselleria i les associacions feministes, perquè s’introdueixi, l’educació afectiu-sexual, en tots els nivells educatius, per facilitar el desenvolupament de relacions basades en el respecte i la igualtat.


També plantegem la necessitat d’ampliar el servei públic de les escoletes infantils i menjadors escolars de manera que en tots els municipis de les Illes es pugui atendre a tota la població infantil, cosa que està lluny de succeir en aquest moment. Per exemple, a Palma,  és vergonyosament insuficient. De les 11 escoletes, només tres són públiques i les 8 restants són concertades, la qual cosa és igual a privades.


En el període de sol·licitud que s’ha obert aquest mes, tenint en compte l’experiència d’anys anteriors, es preveu que solament es cobriran el 75% de les peticions. En la nostra opinió, és una de les mancances que ens manté molt per sota de qualsevol altra ciutat del mateix cens o inferior. Exigim que es reverteixi aquesta situació creant més escoletes i recuperant la titularitat pública de les existents


L’Àrea de la Dona d’EUIB continuarà treballant per una societat lliure de violència de gènere, per una societat en igualtat, així com per una dotació de serveis públics que permetin la conciliació entre treball i vida familiar.

Share This