– La nova moratòria que proposa el PI és un atemptat contra el territori i un frau de llei indefinit.

imagesQuan està a punt d’acabar l’última de les moratòries que sobre la prohibició de seguir construint en urbanitzacions que no disposen de clavegueram, el PI presenta una proposta per renovar-la i per tal de permetre que de manera fraudulenta i indefinida (quan s’acaba una moratòria se’n fa una altra) aquelles urbanitzacions que no compleixen els més mínims paràmetres ambientals es puguin saltar la legalitat amb unes excepcions que no tenen cap justificació ambiental o territorial, només es tracta de seguir facilitant la construcció, inclòs a aquelles urbanitzacions que no tenen resolt el problema de sanejament de les aigües residuals.

EUIB està radicalment en contra de què es permeti la construcció en urbanitzacions que no comptin amb xarxes de clavegueram. Si en el seu moment ja era molt discutible l’exoneració d’aquest requisit bàsic, la seva renovació permanent no té cap sentit. L’excusa de la primera moratòria era la dificultat dels ajuntaments i dels promotors urbanístics d’adaptar-se a la legalitat per manca de mitjans, es suposava que havien d’aprofitar el termini de carència per fer els deures i dotar les urbanitzacions de clavegueram, però la pràctica ha demostrat que això no ha estat així i les zones “indultades” continuen sense clavegueram, a pesar dels anys transcorreguts des de la primera moratòria. Els fets han demostrat que aquest objectiu no es va assolir ni amb la primera moratòria ni amb la seva pròrroga i que l’única manera de garantir que el sanejament de les aigües residuals d’aquestes urbanitzacions es faci en condicions, és prohibir les noves construccions si no es poden connectar a una xarxa de clavegueram, renovar la moratòria i no exigir aquest requisit per a atorgar noves llicències d’obres, només ens porta a colmatar les urbanitzacions sense tenir resolt el seu sanejament i generant seriosos problemes ambientals.

Per tot això, EUIB considera que continuar dispensant del compliment dels requisits legals no fa més que contribuir a enquistar un problema en comptes de resoldre’l. Per aquest motiu, insta a tots els grups parlamentaris que donen suport al Govern a votar en contra de la proposta del PI i a posar fi a les excepcions que permeten desenvolupaments urbanístics en llocs que no reuneixen les mínimes condicions exigibles.

Share This