– És inacceptable que més de 2000 treballadors de Balears estiguin pendents de sentències per acomiadament.

JutjatsLa protecció judicial efectiva dels drets dels ciutadans, més que una realitat és una entelèquia per la lentitud exasperant i la manca de mitjans de la Justícia. Aquesta lentitud afecta al conjunt de la ciutadania que vulgui fer valer els seus drets recorrent als òrgans judicials, però és especialment greu en la jurisdicció laboral.

Segons la informació facilitada pel Consell General del Poder Judicial, les causes pendents de resolució en els jutjats socials de les Balears superen amb escreix els 8000 casos, entre els quals es troben des de conflictes col·lectius, reclamacions de quantitats degudes per les empreses o reconeixement de drets. En tots aquests casos, les demores són inacceptables i poden passar alguns anys abans que es dicti sentència. Un dels casos més greus és el dels acomiadaments improcedents, que pateixen una gran acumulació de casos que generen uns grans retards en la seva resolució. A finals de 2015, els casos pendents eren 2.107, la xifra més alta que hi ha hagut mai.

A pesar de les reiterades peticions dels mateixos jutges, dels sindicats o dels advocats laboralistes, no es donen més mitjans a la jurisdicció laboral que pateix una saturació molt greu. La conflictivitat laboral no es redueix a pesar de la millora econòmica de la major part de les empreses, sinó que va en augment any rere any.

La crisi econòmica ha estat l’excusa perfecta per a reduir o eliminar els drets dels treballadors, que perden poder adquisitiu, veuen empitjorades les condicions de feina o es troben sotmesos a jornades excessives, quasi sempre sense cotitzar. Com hi ha una gran quantitat de treballadors en atur que poden ocupar el mateix lloc de feina, la solució fàcil per a molts empresaris és l’acomiadament d’aquells treballadors que gosin reclamar els seus drets. La Reforma Laboral facilita les coses i redueix les indemnitzacions pels acomiadaments. Per si això no fos prou, la saturació dels jutjats i les esperes interminables per a obtenir una resolució judicial, fa que es vegin obligats a acceptar indemnitzacions inferiors a les legals o directament quedar-se sense indemnització.

La desprotecció dels treballadors és cada vegada més accentuada i les administracions han d’actuar davant aquesta situació, per tal d’assegurar els seus drets. La inspecció de treball i els jutjats socials són qui pot garantir que els drets laborals reconeguts a les lleis no siguin paper banyat, però a les Illes Balears, aquestes dues institucions no són eficaces per la manca de recursos.

EUIB exigeix la creació de nous jutjats socials per agilitzar la tramitació dels casos i acabar amb la saturació. Així mateix, exigim l’augment dels recursos materials i humans de la inspecció de treball. El Coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, reclama de totes les candidatures que es presenten a les eleccions del 26 de juny, el compromís ferm d’exigir una dotació suficient per a la jurisdicció laboral i per a la inspecció de treball de Balears.

Share This