– Per a Pedro Lechado, -Coordinador d’EU Manacor- «és sorprenent que el paper del batle en la gestió del conflicte hagi estat gairebé inexistent».

principio-acuerdoEU felicita als 63 treballadors de LUMSA, al Comitè d’Empresa i a Cati Ginart, Secretaria General de CCOO, únic sindicat representant dels treballadors, pels acords aconseguits després de 5 dies de vaga inininterrompuda.

Amb el preacord refrendat per unanimitat dels treballadors avui de matí, s’ha obert la porta per aconseguir que els treballadors i les treballadores del servei de neteja de Manacor puguin començar a sortir d’unes condicions laborals extremadament precàries.

L’acord signat representa una suspensió cautelar de la vaga. A partir d’ara la negociació de les condicions laborals continuarà a una taula de negociació de la qual formen part els representants de l’empresa i els treballadors, així com la Conselleria de Treball i l’Ajuntament de Manacor tal com havia exigit el Comitè d’Empresa durant la vaga.

La negociació continua, però la plantilla ja ha aconseguit l’aplicació immediata d’un increment mínim salarial de l’1,2%, que pot augmentar considerablement durant la negociació i altres qüestions d’interès pèl Comitè d’Empresa.

EU encoratja a totes les parts a seguir millorant les condicions laborals de la plantilla i especialment a  augmentar els percentatges salarials, encara precaris, cosa que espera que s’assoleixi quan finalitzi la negociació.

Per a Pedro Lechado, coordinador d’Esquerra Unida de Manacor, ha estat determinant la   intervenció de la Conselleria de Treball exigida pel Comitè d’Empresa davant la gairebé inexistent mediació del màxim responsable del municipi. Lechado  «en aquest conflicte hem constatat la incapacitat  d’un batle per resoldre un conflicte del qual n’és el màxim responsable, un fet insòlit».

En aquest sentit, EU recorda que part d’aquests conflictes es podrien evitar si des de l’ajuntament hi hagués governs municipals que apostessin per la defensa d’una gestió  dels serveis públics de qualitat, garantint que  els plecs de condicions de les concessions de serveis públics també garanteixin salaris dignes, aquesta hauria de ser una responsabilitat de l’ajuntament.

Per EU, els plecs d’aquestes concessions  han de ser coneguts per la ciutadania i han de tenir mecanismes de control i fiscalització per part del conjunt dels veïns del municipi i tots els actors implicats.

Share This