– La freqüència actual, amb una mitjana d’una hora, no és pròpia d’un servei públic.

imatge metroLa línia de metro de Palma a la UIB, va ser una decisió unipersonal pròpia de la megalomania de Jaume Matas. És evident que hi havia formes alternatives que haurien pogut donar un millor servei amb un cost molt inferior, però la inversió es va fer i no hi ha marxa enrere. Del que es tracta ara és de donar-li utilitat amb un bon servei, minimitzant els costos tot el que es pugui. Però la reducció de costos no es pot aconseguir únicament donant un servei insuficient, d’aquesta manera es mantindrà el cost fixe i només una petita reducció de la despesa total del servei.

Per a EU, la millora de la relació entre cost i servei, ha de venir de la millora de les prestacions, de tal manera que l’augment d’usuaris generi majors ingressos. Però SFM no ha optat per aquesta opció i ha cercat la solució fàcil de reduir les freqüències, empitjorant el servei.

Amb l’horari actual, amb una sortida cada hora de mitjana, és evident que no es dóna un autèntic servei públic i no s’aconsegueix cap reducció significativa de la utilització de vehicles privats, que esdevé l’única alternativa per arribar d’hora als llocs de treball o al domicili dels possibles usuaris.

La línia Palma-UIB no dóna servei únicament a la Universitat, sinó que hauria de ser una alternativa raonable de transport a les diverses barriades a les quals dóna servei, així com al polígon Son Castelló, que compta amb nombrosíssimes empreses i milers de treballadors tenen allí els seu llocs de feina. El fet que hagin acabat les classes a la Universitat no és motiu suficient per a una reducció tan dràstica de les freqüències. D’aquesta manera, únicament s’aconsegueix que la gent deixi d’utilitzar el metro, ja que no dóna un servei que permeti renunciar al vehicle privat. Els viatgers que es perdin per aquest mal servei, seran molt difícils de recuperar en el futur. Si es fa una volta pel polígon Son Castelló, es podran veure les conseqüències d’aquesta manca de servei: una gran aglomeració de vehicles privats que en la gran majoria dels casos són de treballadors del polígon, que no han pogut accedir en transport públic en un horari raonable.

Per tot això, Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, exigeix que SFM augment les freqüències del metro, donant prioritat a la seva funció de servei públic per damunt de consideracions exclusivament econòmiques, més pròpies de l’empresa privada.

Share This