– EU es compromet a presentar la moció redactada per Mallorca Sense Sang a tots els municipis de les Illes on tengui representació.

IMG-20160801-WA0001Una delegació d’EUIB, encapçalada pel seu coordinador, Juanjo Martínez, s’ha reunit amb el portaveu de Mallorca Sense Sang, Guillem Amengual. Ambdues organitzacions han coincidit en què és necessari redoblar esforços per combatre el maltractament i la crueltat amb es animals que, malauradament encara es practica en espectacles públics. Al mateix temps, han lamentat la manca de valor del Parlament balear, que ha estat incapaç d’aprovar una llei que prohibeixi espectacles sanguinaris contra es animals, per divisions internes i per voler deixar fora de la prohibició alguns espectacles amb l’excusa de què són activitats tradicionals molt arrelades. Les dues organitzacions comparteixen que la tradició no és un argument vàlid per defensar el manteniment d’espectacles cruels.

Juanjo Martínez, s’ha compromès en nom d’EUIB a presentar la moció redactada per Mallorca Sense Sang a tots els municipis allà on hi hagi regidors d’EU.

Ambdues organitzacions s’han compromès també a treballar en favor d’una major conscienciació de la societat de les Illes dels respecte als animals, desterrant els maltractaments i les tortures. La violència cap als animals no és acceptable en una societat culta i avançada. Eliminar aquestes pràctiques, és ben segur que contribuiria també a reduir la violència cap a les persones.

Share This