– El retard en la resolució dels casos és el doble de la mitjana estatal.

– Amb aquesta situació de col·lapse judicial, no és possible garantir els drets dels treballadors.

344.pngSegons les dades fetes públiques per part del Consell General de Poder Judicial, el termini mitjà de resolució de les demandes plantejades davant els jutjats socials de Balears en el primer trimestre de 2016 ha estat de 14,5 mesos, el doble de la mitjana estatal que ha estat de 7,9 mesos. Encara que hi ha una lleugera millora en relació als anys anteriors, aquest retard és inacceptable i s’han de prendre mesures urgents per a solucionar-lo. Unes mesures que passen necessàriament per augmentar els jutjats socials de Balears, especialment a Mallorca, que és l’illa més col·lapsada.

El mateix informe del CGPJ deixar ben clar quines són les causes d’aquests retards, que no és cap altre que la càrrega de treball des jutjats existents, que és molt més del doble de la mitjana estatal. En aquesta situació, és ben evident que els jutjats no estan en condicions d’agilitzar la tramitació i resoldre en un termini raonable, la qual cosa provoca un perjudici molt important als treballadors que han de recórrer a la via judicial per defensar els seus drets, obligant-los en molts casos a acceptar condicions perjudicials per a ells per no haver d’esperar una resolució judicial que saben que mai no arribarà en un termini de temps raonable. De fet, podem afirmar que la tutela judicial efectiva no existeix pels treballadors.

EU reitera una vegada més que és imprescindible la creació de nous jutjats socials per fer front a aquesta situació de col·lapse inacceptable. Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB assegura que el Govern balear ha d’incloure aquesta exigència en les negociacions per a la millora del finançament i de la dotació de serveis públics de caràcter estatal. Fins ara, sembla que es dediquen grans esforços a cercar un nou model de finançament, però molt pocs a exigir que es cobreixi adequadament un servei estatal que tal com es troba ara, és absolutament ineficient per a garantir els drets dels treballadors de les Illes.

Share This