feministesEn el moviment feminista creix la preocupació per la persistència de la violència masclista en la nostra societat i per la freqüència dels assassinats de dones per les seves parelles que estam patint. Malgrat les mesures institucionals que s’han pres i l’augment de la conscienciació de la societat alguna cosa falla.

Per això, el passat 7 de novembre, a la manifestació organitzada per la Plataforma del 7N que tengué lloc a Madrid i a altres ciutats de l’Estat espanyol i de les Illes, el feminisme va reivindicar que es tractàs aquesta violència, aquest vertader terrorisme masclista, com una qüestió d’estat.

Els drets de les dones, el seu dret a la vida i a la llibertat sexual, són drets humans i han de ser promoguts i defensats per totes les Administracions Públiques i per tots els poders de l’Estat.

El compliment de la legislació en matèria d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere ha de ser una prioritat, no és una política de la que se’n pugui prescindir segons la ideologia o el moment polític. I la seva aplicació ha de ser transversal i afectar a tots els àmbits de l’administració.

No deixarem de reivindicar la creació dels òrgans i departaments especialitzats, ni de demanar una dotació òptima de recursos i la formació integral del seu personal però creim que no basta. Sabem que bona part dels assassinats de dones s’haguessin pogut evitar i per desgràcia a les Illes Balears ho hem pogut constatar.

Manca coordinació entre totes les administracions i entre els diferents serveis d’una mateixa administració i les mesures de prevenció són insuficients i no sempre adequades. L’incompliment reiterat dels protocols fan evident la necessitat d’ampliar la formació i conscienciació del personal de tots els nivells de l’administració i no només dels departaments especialitzats. També es imprescindible implantar l’educació en igualtat a tots els nivells de l’ensenyament.

Es per això que des de l’Àrea de la Dona d’EUIB assumim com a pròpies les reivindicacions de la Plataforma del 7N i exigim que el terrorisme masclista sigui considerat una qüestió d’estat amb totes les conseqüències.

Share This