– El Govern ha d’atendre les reivindicacions del Consell de Formentera i millorar la vigilància i l’eficàcia de les sancions.

incendiQue algun irresponsable a bord d’una embarcació dispari una bengala dirigida a terra, sense preveure les possibles conseqüències dramàtiques de la seva acció, és inevitable. En aquest cas, l’únic que es pot fer és actuar per la via penal contra aquests delinqüents i exigir que paguin la reparació dels danys produïts. Ambdues accions estan en marxa i el responsable del llançament de la bengala sobre s’Espalmador ja ha declarat davant el jutge de guàrdia i es troba en llibertat provisional amb càrrecs. Així mateix, el jutge ha decretat l’embargament del vaixell per poder fer front al cost de la reparació dels danys.

El que si es pot fer, és millorar molt la vigilància dels espais protegits i l’aplicació de sancions exemplars contra els infractors de la normativa d’aplicació. El llançament de la bengala és un cas excepcional, però hi ha altres infraccions que són massa habituals, com són el fondeig sobre la posidònia, el buidament de sentines, el llançament de residus al mar, o les maniobres que posen en perill els banyistes. No és un fet aïllat, la saturació d’embarcacions a les costes de les Illes Balears, que és molt greu a totes les illes, però la densitat a la qual s’arriba a Formentera i s’Espalmador supera qualsevol límit raonable, a pesar que teòricament gaudeix de major nivell de protecció.

El Consell de Formentera ha reclamat reiteradament la millora de la gestió de la zona, la protecció de la posidònia, la descongestió de la zona pròxima a s’Espalmador o a la platja formenterera d’Illetes i l’aplicació de sancions que realment siguin dissuasives contra els infractors però, per manca de recursos o de voluntat política, la gestió d’aquest espai per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, és profundament deficient.

Una mostra contundent d’aquesta ineficiència la tenim en el fet que la Conselleria no ha obert enguany cap expedient sancionador davant les denúncies que s’han rebut. Pel que fa a l’any passat, només s’aplicaren 7 sancions d’entre 100 i 500 euros, de les quals no se sap quantes es cobraren, però és segur que no es cobraren a les embarcacions amb bandera estrangera. Tot això ho ha reconegut la directora general d’Espais Naturals, Caterina Amengual.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha exigit a la Conselleria de Medi Ambient de Govern, que faci una gestió acurada dels espais naturals de la seva competència i que millori substancialment la del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. Una millora que ha de consistir, entre altres coses, en la reducció de la pressió d’embarcacions sobre les platges del Parc, en l’allunyament de les que fondegin i en l’establiment de quotes màximes pels fondejos, que hauran de ser sempre fora de les zones de posidònia. Així mateix, és necessari augmentar la vigilància i que les actituds poc respectuoses amb el medi ambient i amb la normativa de Parc suportin sancions exemplars, tramitades amb agilitat. Tot això no garantiria completament que no es produïssin actuacions irresponsables, però reduirien substancialment el seu perill.

Per últim, Juanjo Martínez exigeix que la conselleria es posi ja a treballar per a la restauració d’aquest espai natural tan valuós i tan sensible.

Share This