sa canovaEls incendis forestals tornen a la seva cita habitual com cada estiu, que sol calcinar alguns dels espais naturals més sensibles. Els darrers casos són els de sa Canova d’Artà, allà on s’han declarat dos incendis consecutius. És una cita que sembla inevitable, però que es podria reduir de manera molt considerable si els sistemes de prevenció fossin suficients.

Es sol dir que els incendis que es produeixen a l’estiu, s’apaguen a l’hivern. És a dir, que si es fessin les tasques corresponents, si hi hagués un bon manteniment dels espais forestals, si s’establissin mecanismes de vigilància més eficients, la incidència dels incendis estiuencs seria molt menor.

Els sistemes de lluita contra els incendis, encara que siguin millorables, solen actuar amb rapidesa i amb tota l’eficàcia que permeten les condicions orogràfiques o meteorològiques, però el que més està fallant és la prevenció, les tasques que han d’evitar que els incendis es produeixin.

A passada legislatura, aquests sistemes de prevenció patiren retallades importants que només s’han recuperat en part. És necessari augmentar la dotació i els mitjans dels sistemes de prevenció i de les tasques de manteniment dels espais forestals. Això s’ha de fer des de l’administració competent (el Govern balear) però ha de comptar amb la participació i la responsabilització de la resta de les administracions, especialment els consells i els ajuntaments. També s’ha d’augmentar la conscienciació i la informació de la ciutadania, per evitar comportaments inadequats que puguin provocar incendis, ja que una part molt important dels incendis es produeixen per negligència.

També l’ordenació del territori ha d’evitar que s’ubiquin en sòl rústic activitats inadequades que puguin afavorir els incendis o que dificultin la seva extinció. Així mateix, s’ha d’evitar que els espais cremats puguin tenir qualsevol ús especulatiu i s’ha d’assegurar la seva regeneració i recuperació com espais forestals.

Per últim, en relació als piròmans –que sembla que són la causa dels últims incendis- no només s’ha de procurar la seva detenció i condemna exemplar, sinó que s’han d’investigar les causes de la seva actuació i a possibilitat que amaguin interessos econòmics. Una dotació suficient de guardes forestals serviria en algun cas per a evitar accions dels piròmans i sempre per activar a intervenció ràpida dels serveis contra incendis.

En aquests moments ens trobam en la urgència de tenir operatius tots els mitjans que serveixen per apagar els focs, però no podem oblidar preparar-nos per a evitar en la mesura que això sigui possible que es produeixin nous incendis. Sense un bon sistema de prevenció, la lluita contra el foc està condemnada al fracàs.

Share This