– La manca de subvenció ha obligat a reduir el festival Filmacib.

cinemaL‘Associació de Cineastes de les Illes Balears s’ha vist obligada a “mutilar” la programació del festival de cinema Filmacib, en la seva segona edició, per la manca de suport institucional. El Consell de Mallorca ha denegat la subvenció que s’esperava per motius estrictament burocràtics.

Els cineastes de les Illes han de suportar, com a la resta de l’Estat, un IVA absolutament desproporcionat i abusiu, que és una llosa per a la creació i la distribució cinematogràfica. En el nostre cas les dificultats s’agreugen pel fet insular, a més han de patir la incomprensió de les administracions públiques que ignoren aquest sector, a pesar de la seva importància cultural i la possibilitat de generar un sector industrial capaç de crear llocs de treball estables.

EU insta el Consell de Mallorca a reconsiderar la seva decisió i a donar suport a les activitats programades per ACIB, amb voluntat política d’afavorir el cinema, més enllà de plantejaments burocràtics.

Així mateix, entenem que el Govern balear i la resta d’administracions públiques de les Illes, haurien d’afavorir el sector audiovisual i altres formes de creació cultural, amb mecanismes flexibles que s’adaptin a les necessitats del sector.

El cinema exerceix una funció social amb continguts ètics i contribueix a una ciutadania més oberta, més culta, i més lliure. Una societat que no respecta i valora els seus creadors cinematogràfics, és una societat més provinciana. Les institucions públiques s’han d’implicar per a remoure els obstacles al desenvolupament d’aquest sector en compte de posar-li entrebancs, com ha passat en aquest cas i com passa d’una manera lamentablement freqüent.

Share This