– L’alternativa que proposa no pot ser l’adequada sense comptar amb el suport dels seus destinataris.

lportero20160912111954-13 gEl director general d’Innovació ha assegurat que és millor pels alumnes amb dificultats auditives, eliminar la “dependència” dels auxiliars que, segons ell, no és un recurs adequat i que el que volen és desenvolupar l’autonomia d’aquests alumnes. Des d’EU volem creure en la bona voluntat dels responsables de la Conselleria, però no hi ha cap dubte que la decisió és profundament desencertada i suposa un retrocés molt important en relació a la situació anterior. Quan una mesura que es vol implantar xoca amb aquells que l’han d’aplicar (els docents) i els seus destinataris (els pares i els alumnes amb dificultats auditives), no hi ha dubte que està condemnada al fracàs.

A la legislatura passada es va produir una gran crispació per l’actitud de Bauzá i la Conselleria d’Educació per la seva prepotència i la manca absoluta de diàleg amb la comunitat educativa, aquesta prepotència i manca de diàleg tengueren molt a veure amb la derrota espectacular del PP. A la legislatura actual s’ha retornat al diàleg amb els diversos sectors de la comunitat educativa i s’ha reduït sensiblement a crispació, a pesar que molts dels problemes que pateix l’educació pública no s’hagi resolt. Per aquest motiu, costa entendre l’actitud de l’actual Conselleria en relació als auxiliars de la, llengua de signes, que sembla talment copiada de la legislatura anterior.

Artur Parrón, coordinador d’EU d’Eivissa i Formentera, exigeix una rectificació ràpida a la Conselleria d’Educació i la recuperació de la tasca dels auxiliars de la llengua de signes, que tan bons resultats estava donat. A l’educació pública pitiüsa hi ha molts altres problemes que mereixen l’atenció dels responsables polítics, com ho demostren les diverses protestes –algunes d’elles molt sorolloses-que estan protagonitzant les associacions de pares i mares i el professorat, davant les deficiències múltiples que pateixen els nostres centres escolars. A resoldre aquests problemes s’haurien de dedicar en comptes de fer experiments extravagants, que no compten amb e suport dels seus destinataris.

Share This