– Des d’EU ja havíem reclamat aquesta destinació.

– Encara són necessàries altres mesures per assegurar una gestió raonable i sostenible de l’aigua.

xarxesEls membres del comitè executiu que gestiona la destinació dels recursos recaptats per l’ecotaxa ha senyalat com a una prioritat la millora de les infraestructures hídriques de les Illes, tant pel que fa a l’eliminació de pèrdues de les xarxes municipals, com a la depuració i reutilització de les aigües residuals.

EU, que ha vengut reclamant aquesta destinació dins un conjunt de mesures quer consideram imprescindibles i urgents, celebra que s’hagi adoptat aquesta decisió, que haurà de ser ratificada pel Consell de Govern. Sens dubte, un dels principals problemes que genera la massificació turística, és el consumat desbordat d’un recurs tan escàs i tan fràgil com és l’aigua. Per tant, té tota la lògica que una part important del que es recapti amb aquest impost turístic vagi destinat a pal·liar els efectes d’aquesta sobreexplotació.

Els efectes de la massificació turística no són únicament sobre es aqüífers, que s’estan salinitzant o esgotant, sinó que abasten també el problema de la depuració de les aigües residuals que van a parar a unes depuradores insuficients i desbordades, que donen problemes contínuament. Al mateix temps, les xarxes de distribució en molts casos estan envellides i són molt deficients, provocant unes pèrdues del tot inacceptables. Sobre totes aquestes qüestions s’ha d’actuar, al mateix temps que s’augmenta la reutilització de les aigües depurades, ja que no ens podem permetre que en molt bona part vagin a parar al mar, amb el cost que ha tengut la seva extracció o dessalació i amb la necessitat de recàrrega que tenen els aqüífers.

Des d’EU estarem vigilats sobre l’aplicació concreta d’aquests acords i els projectes que s’aprovin, que han d’anar estrictament a millorar el cicle de l’aigua i a assegurar l’abastiment d’aigua potable a la població. Creiem que en cap cas, s’han de destinar els fons de l’ecotaxa a nous creixements ni a usos abusius. En aquest sentit, volem manifestar la nostra preocupació per la destinació d’una part d’aquests recursos a “projectes innovadors”, creiem que els recursos han d’anar en la seva totalitat a corregir es efectes de la massificació turística i no a promocionar encara més una activitat que ha arribat a la saturació.

Per últim, des d’EU volem recordar que queden pendents decisions molt importants que ha de prendre el Govern en relació a la sobreexplotació dels recursos hídrics i la situació de sequera extrema. Decisions que han de passar per la derogació de Pla Hidrològic de Company i per la Planificació d’actuacions contra la sequera que assegurin el consum humà, penalitzin els usos abusius i prohibeixin noves captacions que no siguin les estrictament necessàries per assegurar que l’aigua arribi a la població de les Illes.

Share This