– Aquesta mostra de patrimoni històric industrial de Mallorca s’ha de mantenir i donar-li un ús social.

AlcanadaLa vella central elèctrica d’Alcanada, fora d’ús, forma part de patrimoni històric industrial de Mallorca, del que en queden pocs exemples. El Pla Territorial de Mallorca la situa en una àrea de reconversió territorial, amb l’objectiu de reconvertir-la en un referent cultural i turístic. No obstant això, a companyia elèctrica Endesa –propietària de la central- ha sol·licitat llicència municipal a l’ajuntament d’Alcúdia per a la seva demolició.

EU s’oposa frontalment a què es pugui aprovar aquesta demolició, que suposaria la pèrdua definitiva d’aquest bé del patrimoni industrial. En comptes d’això, el que s’ha de fer és concretar els usos públics i socials que ha de tenir en el futur. Cal recordar que ja l‘any 2006 el Consell de Mallorca va convocar un concurs d’idees per a transformar-la en el museu de les arts i les ciències de Mallorca, però el projecte es va paralitzar.

Per aquest motiu, reclamam del Consell de Mallorca la recuperació de projecte anterior i la seva exposició pública i debat social, per tal de determinar la seva vigència o la possibilitat de revisar-lo per donar-li usos complementaris o ajustar-lo a les possibilitats pressupostàries de la institució. En aquest debat, és important la participació de la societat civil d’Alcúdia i de conjunt de Mallorca, ja que s’ha d’aconseguir que sigui un projecte assumit per la població i les organitzacions socials i econòmiques, sense descartar la participació privada en forma de mecenatge per a donar-li viabilitat econòmica de futur.

Per a EU l’ajuntament d’Alcúdia no ha de cedir a les pretensions d’Endesa i no ha d’autoritzar la seva demolició, però som conscients que no és possible mantenir indefinidament la situació actual. És important que el Consell de Mallorca faci els deures i, en col·laboració amb l’ajuntament d’Alcúdia, elabori el projecte de futur de l’antiga centra elèctrica.

Share This