– Les institucions han d’abandonar la tutela dels poders econòmics i atendre el que ja és un clam ciutadà.

aglomeracionUna enquesta de Gadeso evidencia en dades el que és una sensació molt generalitzada: la saturació que provoca l’augment constant de turistes produeix la saturació de les platges, les carreteres i els serveis, al mateix temps que contribueix decisivament a l’esgotament dels recursos hídrics. Davant d’aquesta situació, una majoria molt ample, és partidària de posar límits a l’entrada de turistes en temporada alta. Això mateix pensen els ciutadans que han llançat el manifest “Sense límits no hi ha futur”, però no es veu una reacció del Govern balear i de les altres institucions insulars, davant una situació de col·lapse, que s’ha de corregir.

Convendria també ser molt conscients que la saturació turística no porta a un augment de la riquesa ni a una millor qualitat de vida del conjunt de la població. El PIB regional no deixa de davallar en relació a altres comunitats autònomes i la seva distribució és cada vegada més injusta i desigual. Mentre una minoria privilegiada obté grans beneficis, els treballadors del sector, els que fan possible el nostre “miracle” turístic, tenen contractes precaris, pateixen explotació laboral i cobren sous que, en molts casos, no permeten sortir de la pobresa laboral.

El Govern balear fa crides a la sostenibilitat de turisme, però ha renunciat expressament a posar qualsevol tipus de limitació. Ni tan sols ha estat capaç de frenar la utilització d’edificis residencials com a una oferta turística fraudulenta. Una utilització que augmenta en gran mesura la capacitat d’allotjaments no reglats i té un efecte pervers sobre el preu dels lloguers de pisos, que són inaccessibles per a la major part de la població. La resta d’administracions de les illes tampoc fan els seus deures i els planejaments territorials insulars o municipals, encara donen la possibilitat de creixements molt importants.

EU creu que s’ha de posar fre a aquesta situació, la saturació ens porta al col·lapse i les infraestructures –per més que creixin- ja no donen abast. Tampoc tenim recursos naturals i territori per a nous creixements.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, reclama coratge i valentia política als nostres governants per redreçar la situació. És necessari fugir de les pressions dels especuladors i sortir de la visió a curt termini dels beneficis immediats i pensar en el futur i en les pròximes generacions, a les quals hem de deixar unes illes habitables. Fins i tot, pensant en criteris estrictament de rendibilitat econòmica, aquesta situació no és bona, l’augment de l’arribada de turistes es deu principalment a la inestabilitat de la resta de destinacions turístiques mediterrànies, que n’ha desviat una bona part a les Balears, però aquests turistes “prestats” es queixen de la saturació que troben aquí i és molt probable que retornin a aquestes destinacions, que no estan saturades, en el moment que puguin oferir seguretat.

Share This