– Sobre el model territorial turístic, no s’ha separat substancialment del discurs del PP.

FrancinaJuanjo Martínez, coordinador d’EUIB, considera que el discurs de la presidenta Francina Armengol en el seu primer debat de política general, ha tengut aspectes molt lamentables, que l’allunyen dels seus socis –els que li varen donar la investidura- i de la majoria social que reclama canvis en el model econòmic, territorial i turístic, i ha adopta part del discurs de PP i dels poders econòmics, amb unes cessions que contradiuen el pacte i el programa de govern.

En relació a la saturació turística, és on s’ha notat més aquesta evolució negativa. Ha arribat a identificar els que demanen posar límits a la pressió turística amb enemics del turisme, la mateixa manipulació que fa la dreta.

Juanjo Martínez ha declarat que aquesta afirmació és completament falsa, “no anam contra el turisme, sinó que volem la seva regularització per assegurar que sigui sostenible i que s’evitin els excessos que s’han viscut els darrers anys, que s’han notat especialment aquesta temporada”. Els casos de saturació no són puntuals, com afirma la presidenta, sinó estructurals, i afecten la qualitat de vida dels ciutadans, saturen les infraestructures i castiguen el territori i el medi ambient.

S’ha de posar límits a l’arribada de turistes en temporada alta, frenant l’autorització de noves places turístiques –no se n’hauria d’aprovar cap de nova que no suposi l’eliminació d’alguna altra- i s’ha de combatre decididament l’oferta no reglada, que és, en bona part, responsable de l’augment de places turístiques, al mateix que té una incidència molt important sobre el preu del lloguer dels habitatges, que s’ha disparat i és inaccessible. En aquest sentit, no mereix gran confiança l’afirmació que amb la futura regulació dels habitatges turístics, que ja porta un gran retard, “no tot el que s’està llogant als turistes, es podrà continuar llogant”, ha dit la presidenta. El fet de no regularitzar determinats lloguers il·legals, no garanteix que se’ls tregui del circuit turístic, si no hi ha una voluntat clara de combatre’ls utilitzant tots els mecanismes d’inspecció i sanció que el Govern té al seu abast i que no ha utilitzat aquesta temporada.

Francina Armengol assegura que la Llei de l’Habitatge donarà solucions a l’accés a l’habitatge, però aquesta llei porta un gran retard i els esborranys que en circulen d’ella, no són satisfactoris. En qualsevol cas, per a Juanjo Martínez, ja no és el moment d’anunciar noves lleis pel futur, sinó d’enviar projectes al Parlament per a la seva aprovació. A més, per lluitar contra l’oferta il·legal, no són necessàries noves lleis, sinó l’aplicació estricta de la legalitat actual.

En relació a l’actuació per a pal·liar els problemes de la sequera, de la sobreexplotació des aqüífers i de les restriccions, tampoc podem compartir ja que posar a ple rendiment les dessaladores de Mallorca, no és ni de lluny una mesura suficient. Volem recordar que encara resta en vigor –per la manca de coratge del Govern- el Pla Hidrològic de Company/Bauzá i que no s’han pres les mesures necessàries per fer front a la situació de sequera.

Juanjo Martínez insta la presidenta a sortir del triomfalisme i a aplicar sense por dels poders econòmics o de la dreta política, un veritable programa d’esquerres en el qual, juntament amb els problemes socials, la preservació del territori i la limitació de places turístiques, ha de tenir un paper preponderant.

Share This