– És un dels compromisos signats a l’Acord de Governabilitat, que no s’està complint.

IMG 1489El Consell de la Joventut de les Illes Balears fou creat per la Llei 2/1985 i ha tengut 27 anys d’existència, fins que va ser dissolt l’any 2012 pel Govern de José Ramón Bauzá que, amb la falsa excusa de retallar despesa pública, es va desfer d’una entitat que li resultava incòmode per la seva independència.

El Consell de la Joventut era l’única entitat pública que no era gestionada directament pels polítics, sinó que corresponia a ‘autogestió de les organitzacions juvenils integrades en ell. Era un marc de participació juvenil en el qual cabien totes les associacions, independentment de la seva ideologia política. En els seus debats, es tractava de tot allò que preocupa els joves de Balears com la situació laboral, els estudis, l’habitatge, l’esport, la cultura o el voluntariat, temes sobre es que feien propostes adreçades als poders públics o manifestaven la seva crítica sobre l’actuació de les institucions. Aquest últim aspecte és el que no suportava el Govern de Bauzá i va ser la causa real de la seva dissolució.

El Consell de la Joventut era el marc en el qual els membres de les associacions, per la seva amplitud i diversitat, prenien coneixement del conjunt de la problemàtica dels joves de les Illes, cosa que implicava, des de la independència i fora de la lògica partidista, una major implicació i voluntat de participació en la vida social i política per aconseguir, des dels seus punts de vista juvenils, millores pels joves i el conjunt de la ciutadania.

La seva dissolució va ser contestada per part de l’oposició política, que es va comprometre a recuperar-lo si arribaven al Govern. En els actes de protestes que s’organitzaren en el seu moment, hi participaren membres de partits polítics que actualment ocupen carteres a l’executiu balear. Per altra part, l’Acord de Governabilitat per a les Illes Balears, subscrit per part de PSOE, Més i Podem, recull expressament com a una prioritat «Recuperar el Consell de la Joventut de les Illes Balears».

No obstant això i a pesar del temps transcorregut des de la constitució del govern progressista, no s’han donat passes efectives per a la recuperació d’aquest Consell, ni tampoc va ser objecte de cap compromís concret per part de la presidenta en el recent debat de política general.

Per tot això, EUIB exigeix que el Govern compleixi amb els seus compromisos i amb les seves promeses  electorals i, de manera immediata, adopti les decisions necessàries per a tornar a posar en funcionament el Consell de la Joventut, amb una dotació econòmica suficient per a desenvolupar la seva tasca.

Share This