– Els usuaris són les víctimes de la manca de capacitat de diàleg per resoldre el conflicte laboral.

passatgersEl conflicte que enfronta la direcció de l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca i els seus treballadors, ja estan provocant molèsties importants pels usuaris del tren i un gran deteriorament del servei. Fins a 30 trajectes es suprimiren ahir si hem de creure al comitè d’empresa, i “només” 9 segons l’empresa. En qualsevol cas, aquesta suspensió de trajectes sense informació prèvia als usuaris, no és acceptable.

La conflictivitat a SFM ve de lluny i els treballadors tenen convocada una vaga intermitent per a pressionar en favor de les seves reivindicacions. Per altra part, era ben previsible que en l’actual situació de conflicte els treballadors es negassin a canviar torns de feina o cobrir serveis que no els corresponen. Aquest fet, al qual s’ha d’afegir les situacions de baixa, sembla que ha estat la causa de la suspensió de serveis, que s’haurien pogut evitar amb una bona programació i una major capacitat negociadora, que no s’ha tengut per part dels gestors de l’empresa pública.

En comptes d’avançar cap a una solució, el conflicte s’està enquistant i adquirint més virulència, com ho demostra la denúncia penal que ha presentat el comitè d’empresa per un delicte contra els drets dels treballadors per “impedir i limitar el dret de vaga”. Des d’EU no podem entrar a valorar si totes les reivindicacions dels treballadors de SFM estan justificades, però tenim clar que les seves denúncies de sobrecàrregues de treball, absència de descans o de l’obligació de conduir més hores de les que permet la llei, són molt greus i no afecten només a les condicions labores, sinó que tenen una incidència greu sobre la seguretat.

Per tot això, EU exigeix que hi hagi voluntat negociadora per part de l’empresa i demana responsabilitat a les dues parts. Entenem que la via de les sancions o de limitar el dret de vaga no contribueixen a solucionar el conflicte, sinó que l’agreugen i provoquen crispació. El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha reclamat que el Govern intervengui per a solucionar el conflicte i que el Conseller de Treball actuï com a mediador per tal de trobar una solució que respecti els drets dels treballadors, garanteixi a seguretat i mantengui el servei públic, assegurant totes les freqüències.

Share This