– Els serveis mínims, imposats sense negociació i sense informació als usuaris, no han evitat el caos.

passatgersSFM ha suspès avui 56 trajectes com a conseqüència de la vaga convocada pels treballadors amb molta antelació. Aquesta vaga intermitent continuarà els pròxims dies 5 i 11 i es pot prolongar en el temps si no s’arriba a un acord.

Els serveis mínims, no s’han negociat amb el comitè de vaga, tal com marca la llei, sinó que s’han imposat per part de la direcció de l’empresa, que no ha informat als usuaris de les freqüències suspeses que avui no operarien. Aquest fet, ha generat una gran confusió entre els usuaris que no tenien notícia de quins trajectes es suspenien o dels que es mantenien, s’ha generat una situació caòtica i un gran nombre d’usuaris no han pogut arribar d’hora als seus llocs de feina o a altres obligacions.

Des d’EU volem denunciar la manca de voluntat negociadora i de capacitat de gestionar el conflicte per part dels directius d’SFM. Tal com ja reclamàvem en un comunicat anterior, els gestors d’aquesta empresa pública tenen l’obligació de negociar les reivindicacions dels treballadors i arribar a acords que possibilitin la desconvocatòria de la vaga i la recuperació de la normalitat. No entenem la seva actitud de deixar “podrir” el conflicte, tal vegada esperant que el cansament dels treballadors els porti a renunciar a les seves reivindicacions.

Per a EU el transport ferroviari és un servei essencial que s’ha de garantir per part de les institucions. En aquest cas, és el Govern balear –responsable d’SFM- qui ha d’actuar davant la incapacitat dels gestors de solucionar el conflicte. Tal com ja havíem reclamat anteriorment, el Govern ha de fer de mediador per a trobar una solució al conflicte i, si fos el cas, ha de substituir uns gestors que ja han demostrat la seva incapacitat i manca de voluntat. El Govern no pot continuar absent com si fos una cosa que no l’afecta, quan és el responsable últim de servei ferroviari.

Share This