– Com a mesura immediata s’hauria de decretar una moratòria prèvia a la modificació de la llei.

236.pngL’ajuntament de Vilafranca s’ha manifestat per unanimitat en contra de la proliferació d’habitatges turístics en sòl rústic, al mateix temps que proposen altres mesures contra la saturació turística, i demana una moratòria al Govern sobre aquest tipus d’oferta turística. Per a EU, el consistori de Vilafranca connecta més amb la percepció ciutadana que no ho fa el Govern, que continua amb els seus dubtes i contradiccions i no actua per posar límit a l’augment continuat de les places turístiques reglades o no reglades.

Segons ha afirmat Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, les Illes es troben al límit i no és possible continuar amb el creixement que satura el nostre territori i les infraestructures públiques, sense caure amb falsos debats sobre si això suposa oposar-se a turisme (cosa que no fa ningú), o de si és impossible restringir l’entrada de visitants. El debat real ha de ser quina capacitat d’acollida tenen les Illes i, en conseqüència, quantes places turístiques ens podem permetre.

Per a EU, ja hem superat tots els límits raonables i no s’ha de seguir augmentant el nombre de places, siguin les tradicionals o siguin atípiques. També ens hem de plantejar si després de saturar les zones costaneres i de la permissivitat davant la reconversió fraudulenta d’edificis residencials en noves places turístiques, el conjunt del sòl rústic s’ha de convertir en una oferta turística discontínua, que desvirtuï completament aquesta classe de sòl, per a EU la resposta és clarament negativa, el sòl rústic –que ja està pou malmès- s’ha de destinar as usos propis i   no ha de convertir-se en un nou espai colonitzat per l’oferta turística.

Per tot això, Juanjo Martínez, tal com fa l’ajuntament de Vilafranca, reclama del Govern una moratòria sobre l’autorització de nous habitatges vacacionals, prèvia a una modificació legislativa que ha de ser molt restrictiva i que ha d’evitar el creixement del nombre total de places turístiques.

Share This