– Els membres de l’equip de govern de Muro, haurien de pagar de la seva butxaca les despeses del recurs.

golf sonEl Tribunal Superior de Justícia, ha confirmat la sentència del Jutjat Contenciós núm. 2, que va declarar nul·la la llicència del camp de golf de Son Bosc, atorgada per l’ajuntament de Muro, en un indret pròxim al Parc Natural de s’Albufera.

La primera sentència ja deixava ben clar que l’ajuntament no podia concedir aquesta llicència perquè ho impedien les DOT (Directrius d’Ordenació Territorial), però l’ajuntament de Muro no va fer cas de la llei ni tampoc dels informes dels tècnics municipals. Per a concedir a llicència i per al posterior recurs davant el TSJIB, l’equip de govern de l’ajuntament de Muro va contractar una assessoria externa, amb l’objectiu de comptar amb un informe favorable als seus interessos, que eren els d’afavorir el projecte de la promotora privada, en contra de la legalitat i de l’interès general.

Per a EU, ha quedat molt clar que l’equip de govern ha actuat com un gestor d’interessos privats i que ho ha fet amb recursos públics de tots els ciutadans del seu municipi. Per aquest motiu, reclama que les despeses dels informes externs, del recurs d’apel·lació i de les costes del judici, les paguin de la seva butxaca els membres del consistori que els varen acordar.

Share This