Planol de ManacorEsquerra Unida de Manacor s’oposa a model urbanístic del nou Pla General, perquè afavoreix interessos urbanístics privats per sobre del bé comú de la ciutadania del poble, no és el que necessita Manacor.

Entenem que el PGOU és d’extrema importància i que és urgent. Manacor necessita una reforma profunda per mor del creixement de forma desordenada fomentat per la normativa urbanística completament desfasada tots aquests anys, la qual permet massa sòl urbanitzable per l’actual població. La possibilitat de consumir el territori de la perifèria, només promou la degradació del centre i la possible especulació.

Aquest pla no contempla cap canvi per reactivar el centre, ben al contrari, promou un model de ciutat expansiva i difusa que mou el comerç a l’exterior, i no només això, fomenta un comerç més dedicat a grans superfícies i no tant al petit comerç que va morint a poc a poc a Manacor.

No planteja un model de ciutat sostenible i compacta, de fàcil accessibilitat als serveis (escoles, sanitat, zones verdes), sinó que en complica la mobilitat, afavorint l’ús del vehicle privat, i no fomenta mobilitat dels vianants (bicicletes, cotxes de nadons, discapacitats, etc.)

L’expansió de la perifèria es fa visible amb la previsió de moure els jutjats al carrer del Pilar, la previsió del polígon industrial a la carretera de Palma, el traspàs de les zones verdes (parcs i jardins públics) als exteriors, la més sagnant la de Son Talent.

Referent a les zones verdes, recordem que la seva funcionalitat és vital, tant per mantenir un entorn més agradable com per gaudir-les. Per això sembla que el pla general està més pensat per a cobrir l’expedient i evitar possibles sentències que obliguen a expropiar més que per a garantir el seu vertader objectiu. Hi ha zones com la de les perles Majórica que poden ser interessants per a situar zones verdes, no entenem com la zona verda més gran de Manacor hauria d’estar situada a Son Talent, completament a la perifèria, sumant la necessitat de fer una carretera per a connectar els nuclis.

A la costa igualment s’actua amb el mateix model, afavorint l’urbanisme especulatiu sense incloure serveis generals (Portocristo, s’Illot, Cales de Mallorca)

Per tot això vam promoure des d’un principi, juntament amb altres col·lectius, la creació d’una plataforma per fomentar la implicació de la ciutadania, per formar-los, com a forma de recollir les seves demandes al PGOU , i també aconseguir un canvi de rumb del Pla general. Malauradament no va ser possible per causa de la manca de motivació d’alguns grups, la qual cosa creiem que va ser un gran error, ja que hauríem fet possible una millor oposició.

No només en els detalls del pla hi ha hagut deficiències, la participació ciutadana ha deixat molt que desitjar, creiem que s’hagués pogut fer d’una forma molt més participativa. Per sort, alguns col·lectius com Dones de Llevant s’han implicat, i des d’aquí els hi volem donar l’enhorabona, les seves al·legacions són molt encertades, i el seu procés ha estat obert a la participació. També volem destacar la implicació del GOB , fent una bona lectura d’aquest PGOU i proposant solucions, com per exemple les millores de la zona de Cala Varques. Ens hi adherim i feim nostres aquestes al·legacions per a defensar-les.

Share This