– Un de cada tres dels contractes laborals investigats, era fraudulent.

controles-estivalesSegons les dades que ha aportat el Govern en relació a les inspeccions extraordinàries de la temporada, en col·laboració amb inspectors venguts de la Península, ha evidenciat que les denúncies de treballadors i sindicats sobre la quantitat de frau laboral i d’abusos de mots empresaris, estan completament justificades: una tercera part de les contractacions analitzades per part dels inspectors, s’han demostrat fraudulentes i 5.500 treballadors de les Illes han pogut millorar les seves condicions laborals, com a conseqüència directa de les inspeccions. Bàsicament, el frau es referia a contractes temporals per treballs de naturalesa indefinida, contractes a temps parcial que es corresponien a jornades completes i a treballadors sense cap classe de contracte i sense cotitzar a la seguretat social.

EU, que ja va valorar molt positivament la iniciativa de Govern i del conseller Negueruela de demanar reforç estival per a la temporada d’estiu, celebra els bons resultats que estan donant aquestes campanyes extraordinàries i a voluntat de mantenir-les en el futur. Així mateix, pensam que s’ha de fer un esforç extraordinàri per a controlar les mesures de seguretat i d’higiene als centres de treball, les càrregues de treball i les jornades excessives.

La precarietat i els abusos són mot corrents als centres de treball de les Balears i la força dels sindicats, molt debilitada per la Reforma Laboral, és limitada. Tot això fa que hi hagi una gran indefensió dels treballadors, que en moltes ocasions es veuen obligats a acceptar condicions de treball indignes, que no compleixen els mínims legals. Per aquest motiu, és imprescindible una actuació decidida de l’Administració. Entenem que la Conselleria de Treball va en la bona direcció però és necessari que la Inspecció de Treball, que depèn del Ministeri, augmenti la seva dotació de manera permanent, a més de les campanyes extraordinàries.

Share This