barraconsAquests dies s’han vist les protestes de pares i mares d’alumnes del col·legi públic de Molinar per la manca de calefacció que, segons diuen, ja fa tres anys que no funciona i no hi ha cap previsió immediata de donar solució a aquest problema. No és un fet aïllat, són freqüents les protestes per les deficiències en els centres educatius i no podem oblidar que encara hi ha en funcionament a les Balears més d’un centenar de barracons prefabricats com a solució “provisional” a la manca d’espai dels centres escolars per acollir tots els alumnes inscrits. Aquesta “provisionalitat” en molts casos es prolonga al llarg dels anys, a pesar que no hauria de ser més que una situació d’emergència puntual.

El Govern balear ha presentat un projecte de pressuposts en el qual hi ha un augment de la partida destinada a infraestructures educatives, però aquesta partida –tal com denuncia la FAPA o les organitzacions de docents- és insuficient per a abordar les millores que són urgents i necessàries en els centres existents i per la construcció de nous centres que puguin substituir els barracons i per evitar la saturació a les aules actuals.

Des d’EU som conscients que els recursos econòmics d’una Comunitat endeutada i mal finançada com és la nostra, són limitats i no permeten grans inversions. També som conscients que venim d’una legislatura nefasta (la de Bauzá) en la qual es va produir una degradació intencionada de l’ensenyament públic –per afavorir l’escola privada- però entenem que les inversions per a millorar el sistema educatiu públic han de ser prioritàries, ja que és un element fonamental per a reduir les desigualtats socials i per donar una formació suficient i de qualitat. L’austeritat i les retallades s’han d’aplicar a altres sectors per a poder dedicar més recursos a l’educació.

Per tot això, EU reclama un esforç major per part del Govern i dels grups que lli donen suport per a millorar les infraestructures educatives de les Illes. El Pressupost Generals encara només són un projecte susceptible de modificacions en el tràmit parlamentari, s’ha d’aprofitar aquest tràmit per a introduir millores en les partides destinades a educació, que ens permetin anar avançat i corregir deficiències.

Share This