420.pngSegons Transparència Internacional, el Parlament balear incompleix 55 dels 80 criteris que marca aquesta mateixa organització per assegurar la transparència de les institucions. Al marge de si aquesta valoració és exacta o de si els 80 criteris són realment els més adients, per a EU resulta preocupant el fet que no s’hagi avançat més en transparència en aquesta legislatura.

Alguns dels dèficits en transparència són realment importants, com la manca d’informació sobre possibles conflictes d’interessos dels diputats, ni sobre les autoritzacions per a realitzar altres activitats, o la no publicació dels contractes menors.

El Parlament és la màxima institució democràtica de les Illes Balears. El seu comportament ha de ser irreprotxable i a transparència màxima.

En aquest moment, el Parlament viu una crisi mot greu amb la suspensió cautelar de la presidenta decretada pel seu propi partit, per la sospita de favoritismes, que són sempre inacceptables en qualsevol càrrec públic i que és especialment greu en el seu cas. És una situació que s’ha de resoldre el més aviat possible, per no continuar deteriorant la imatge del Parlament. Però al mateix temps que es resol aquesta situació, és imprescindible que es millori substancialment la transparència de la institució.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha encoratjat els membres de la Mesa del Parlament perquè avancin ràpidament en aquest sentit. És una tasca col·lectiva del conjunt de membres de la Mesa, que no es pot deixar de banda ni amb l’excusa de la crisi institucional que pateix ara.

Share This