– En pocs mesos, el tram executat és ple de desperfectes.

324.pngEl Consell d’Eivissa i l’empresa constructora estan “analitzant” el motiu dels desperfectes que han sortit a la carretera de Jesús des del moment en què es va inaugurar. No es tracta de desperfectes puntuals en un indret concret sinó que tota l’obra és un autèntic bunyol i els enfonsaments de ferm es produeixen en tot el seu traçat.

L’empresa constructora, Vías y Construcciones i les empreses subcontractades, han pres el pèl al Consell i a tots els ciutadans d’Eivissa, amb conseqüències especialment greus pes veïns de Jesús. Al retard injustificat de les obres, que no es pot atribuir més que en una petita part a les troballes arqueològiques, s’ha d’afegir la lamentable mala qualitat de l’execució de la carretera.

L’equip de govern del Consell d’Eivissa, es va trobar una programació absurda feta pel PP i no ha tengut capacitat per a modificar-la. Per això, es va adjudicar abans la carretera de Jesús que la seua variant, que és el que s’hauria d’haver fet en primer lloc, agreujant els problemes de trànsit en comptes de resoldre’ls. Els veïns de Jesús i els usuaris de la via han patit una inacabable primera fase de les obres, una segona fase en execució i ara s’anuncia la tercera per a reparar els desperfectes de la primera. És difícil trobar tanta incompetència i irresponsabilitat en un tram tan curt d’unes obres viàries.

EU exigeix que s’apliquin sancions exemplars a la constructora però, al mateix temps, és necessari assumir responsabilitats per part dels polítics i tècnics del Consell. Què han estat fent els tècnics i la consellera mentre s’executaven les obres? Com és possible que no s’hagi controlat la seua execució i la qualitat de les obres i els materials utilitzats?

La reparació dels desperfectes ha de ser ràpida però al mateix temps, ha de ser de qualitat. No pot ser que simplement es tapin alguns forats, sinó que s’ha de refer completament, assegurant la solidesa i la utilització de materials adequats. Si no es fa així, dins poc temps sortiran més problemes.

Naturalment, la supervisió de les noves obres, no pot quedar en mans dels tècnics i de la consellera que han fracassat estrepitosament en el control de les obres fetes fins ara.

Share This