0501El Govern ha declarat en seu parlamentària que no obligarà a l’UTE (Ortiz i Arrom) responsable de les obres de l’autovia de l’aeroport a retirar les terres que es depositaren a les propietats de Matutes per a construir el camp de golf que tenia projectat.

Aquestes obres acumulen despropòsits, abusos i ineficiència. Recordem que es va construir un tram en trinxera amb l’únic objectiu d’aportar terres al camp de golf que Matutes tenia projectat, una trinxera que s’inunda cada vegada que pou amb una certa intensitat, cosa que ha obligat a fer unes obres costoses, que no han servit per resoldre el problema.

Jaume Matas i el PP d’Eivissa, encapçalat per Pere Palau i Stella Matutes, són els responsables d’aquesta aberració, però tret de la pèrdua de les eleccions, ha tengut molt poc cost per aquestes persones i no se’ls ha exigit responsabilitats pel desastre i pel tracte de favor tan descarat que es va fer a Empreses Matutes. L‘UTE responsable de les obres tenia l’obligació contractual de retirar les terres sobrants, però va arribar a un acord amb Matutes per deixar-les en la seua propietat, perquè les pogués utilitzar per fer el camp de golf. D’aquesta manera, l’UTE s’estalvia el cost de la retirada de les terres i Matutes aconseguia gratuïtament unes terres necessàries per al seu projecte, però el camp de golf no aconseguir autorització i les terres continuen allí sense que la constructora les retiri ni el Govern obligui a retirar-les. Un negoci rodó per a l’UTE, que s’estalvia milions i per Empreses Matutes que fa negoci amb la venda de les terres.

La renúncia del Govern a fer retirar les terres, és una vergonya i un canvi de posició injustificat del PSOE, que incompleix els acords electorals.

A la incapacitat mostrada per l’últim govern Antich i pel conseller Carbonero, que després de dos intents fracassats, va aconseguir una auditoria que demostrava els sobrecostos i les irregularitats, apuntant indicis molt poderosos de pràctiques delictives. Però, en comptes de passar-la a la fiscalia, la va guardar en un calaix.

A la decepció del govern Antich, no podem sumar ara la decepció del govern Armengol, amb la frustració que això provoca en l’electorat progressista, no ens ho podem permetre. Per aquest motiu, EU exigeix al Govern balear que faci complir les clàusules contractuals i obligui a la retirada de les terres.

Share This